איציק שדה

איציק שדה
בית שאן
052-2660046אצלי ניתן להשיג את הדיסק בחינם!!!