שלומי טל

שלומי טל
זכרון יעקב
050-5238461



אצלי ניתן להשיג את הדיסק בחינם!!!