כרמל תחבורה נהריה

כרמל תחבורה נהריה
וייסבורג 2 נהריה
04-9520873