צור בשירי

צור בשירי
נהריה
052-2798333אצלי ניתן להשיג את הדיסק בחינם!!!