• רושדי סלימן

  כתובת: נצרת
  טלפון: 054-8302088

  אצלי ניתן להשיג את הדיסק בחינם!!!
 • עלי מורד

  כתובת: נצרת
  טלפון: 052-3311481

  אצלי ניתן להשיג את הדיסק בחינם!!!