רושדי סלימן

רושדי סלימן
נצרת
054-8302088אצלי ניתן להשיג את הדיסק בחינם!!!