האם מספיק ללמוד את כל התשובות בעל פה, כדי להצליח במבחן התיאוריה?
אין מצב, זה הרבה יותר קשה מאשר ללמוד את התיאוריה להבין ולדעת. מי שרוצה ללמוד 1200 שאלות בעל פה, צריך גם ללמוד 4800 תשובות אפשריות ולזכור איזו תשובה נכונה, כלומר ללמוד 6000 משפטים בעל פה ולדעת להבדיל ביניהם.