אני רוצה לעשות רישיון לאופנוע, ולא ברור לי מה צריך ללמוד למבחן התיאוריה?
כל מבחן תיאוריה מכיל 30 שאלות. המבחן לאופנוע מכיל 26 שאלות הלקוחות מהחומר הכללי ועוד 2-4 שאלות המתוספת לאופנוע.