על מי חלה מגבלת 2 הנוסעים?
הגבלת הנוסעים מכוונת רק למצב בו מתקיימים 2 תנאים:
א. הנהג החדש עדיין נחשב לנהג חדש, כלומר לא פגה התקופה שמשכה שנתיים.
ב. הנהג נוהג לבדו ללא מלווה. כלומר גם לאחר תקופת הליווי במידה ויש מלווה ברכב מותר. חשוב שהמלווה יעמוד בכל תנאי המלווה, גיל וותק רשיון.