משרד התחבורה שלל את רישיונותיהם של אלפי נהגים שצברו 36 נקודות

רישיונם נשלל לתקופה של 3 חודשים והם יחוייבו לעבור מבחן עיוני מחדש בנוסף לקורסי חובה

 

משרד התחבורה שלל את רישיונותיהם של אלפי נהגים שצברו 36 נקודות בגין עבירות תנועה חמורות שבוצעו במסגרת שיטת הניקוד.

 

אגף הרישוי במשרד התחבורה שיגר יותר מ- 3600 הודעות פסילה של רישיון הנהיגה לנהגים שצברו 36 נקודות. הנהגים חויבו להפקיד את רישיונם מיידית במשרד הרישוי.

 

רישיונם של נהגים אלה נשלל לתקופה של שלושה חודשים ובסיומה הם ידרשו לעבור מבחן עיוני (תיאוריה) מחדש, כתנאי לקבלת הרישיון, זאת בנוסף לקורס בסיסי ויעודי בנהיגה נכונה.

 

שר התחבורה והבטיחות בדרכים, שאול מופז הורה לאנשי משרדו להגביר את הפיקוח והאכיפה כנגד נהגים מועדים שהורשעו בעבירות תעבורה חמורות.

 

שר התחבורה ציין כי בכוונת משרדו לתת דגש מיוחד לטיפול בעברייני תנועה. "שלילת הרישיון נועדה בין השאר להרתיע עברייני תנועה מלבצע עבירות תנועה חמורות העלולות לסכן בני אדם" הוסיף מופז.

 

יצוין כי הודעות על פסילת רישיון נשלחות כיום לנהגים באמצעות דואר רשום בלבד, עם אישורי מסירה. בנוסף לכך החל משרד התחבורה לנקוט באמצעי אכיפה שונים כנגד נהגים שלא הפקידו את רישיונותיהם שנפסלו במשרד הרישוי, כמתחייב מתקנות התעבורה.