מהו בית ספר לנהיגה "בית הספר משמש היום כקונדיטוריות, חנויות לממכר חזיות וכהנה וכהנה." מר אבי גולן בישיבת וועדת הכלכלה " בית הספר הוא לא מסגרת לימודית וגם לא מסגרת ארגונית. לא רואים את בית הספר. לפעמים בית הספר הוא משהו שבבוקר פתוח עם שולחן וטלפון, לפעמים בערב הוא חנות לממכר ממתקים ודברים אחרים." מר עוזי יצחקי סמנכ"ל בכיר משרד התחבורה כל מי שקשור לעולם לימוד הנהיגה, ונכח בדיון בוועדת הכלכלה או קרא את פרוטוקול הישיבה, חש בחוסר נוחות, ובושה עמוקה לנוכח דברי האיוולת שנאמרו בוועדת הכלכלה, והציגו את בתי הספר לנהיגה ומורי הנהיגה באופן כה מבזה ומנותק מהמציאות.

מספר עובדות על בתי ספר לנהיגה:
א. תקנות נהלים ופיקוח : בית ספר לנהיגה מתנהל על פי קריטריונים קשוחים ומדויקים אותם קבע משרד התחבורה. הקריטריונים קובעים בין השאר: גודל מינימאלי, מיקום אישור ניהול וציוד עזר חובה. כל הציוד כדוגמת לוח תמרורים, פלקטים לוח מגנטי כסאות כולו נועד לוודא שבית הספר מתאים ללימודים עיוניים. כל בית ספר נמצא בפיקוח ורישיון הפעלתו מתחדש מדי שנה.

ב. משרד התחבורה מעסיק במסגרת אגף הרישוי 5 אנשים במשרות ניהול בכירות מלאות שכל תפקידם הוא פיקוח על בתי ספר. 4 מפקחים מחוזיים: צפון, מרכז, ירושלים ודרום שתוארם הוא "מפקח מחוזי של בתי ספר לנהיגה". מעליהם בעל תפקיד הנקרא "המפקח הארצי של בתי הספר לנהיגה. בעלי בתי הספר והמורים לנהיגה, יכולים להעיד כי המפקחים עושים את עבודתם נאמנה ובמסירות רבה. בעל בית הספר שלא יעמוד בנהלים, או יעז להפעיל עסק אחר במסגרת בית ספרו, יקרא מיד לברור וצפוי לסגירה מיידת של בית הספר. האם מפקחים אלו מוכנים שיקראו להם, מפקחים על איכות עוגיות או חזיות? ג. בתי הספר לנהיגה מהווים את עמוד השדרה של ענף לימוד הנהיגה. הקשר בין משרד התחבורה, מורי הנהיגה, הפיקוח על איכות ורמת הלימוד, מתבצע דרך ובאמצעות בתי הספר לנהיגה. בכל בית ספר יש מנהל מקצועי אחד לפחות, האחראי על איכות ותקינות הלימוד.

ד. האחריות על בתי הספר לנהיגה, תוכניות הלימודים, היא כולה של משרד התחבורה על פי חוק. בתי הספר כפופים לאגף הרישוי של משרד התחבורה. ה. החוק: בית ספר לנהיגה מאושר מפוקח ומנוהל על פי חוק. את החוקים ניתן לקרוא בפקודת התעבורה, התקנות והנהלים החייבים להימצא בכל בית ספר. הבסיס החוקי פקודת התעבורה סעיפים 15 , 70. תקנות התעבורה: 170 ו 224- עד 244 .

הוצאנו מתוכם מספר נקודות חשובות: 225 " לא יינתן רישיון בית ספר אלא לאחר שהמבקש הוכיח, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי עומדים לרשותו: מקום מתאים למשרד, למתן שירותים של בית ספר לנהיגה, להוראה עיונית..... "(3) המיתקנים והציוד הדרושים לצרכי הוראה." 232 "רשות הרישוי, או מי שהוסמך על ידיה לצורך זה (להלן - המבקר), רשאית בכל עת סבירה להיכנס לכל בית ספר לשם –...(2) בקורת שיטות ההוראה;"

235 "(א) רשות הרישוי רשאית לקבוע לבית ספר תכנית למודים. (ב) קבעה רשות הרישוי תכנית לימודים כאמור, חייב בעל בית ספר וכל מורה מוסמך להורות נהיגה לפי התכנית, אך מותר להם להוסיף על התכנית." ב . משרד... 4 במשרד לא יתנהל עסק אחר מלבד הוראת נהיגה. ג . מתקנים וציוד בבית-הספר (מינימאלי) (4) לוח תמרורים מעודכן במידות הנראות לעיני התלמיד."

האמת לגבי בתי ספר לנהיגה
בית ספר לנהיגה עומד בחוקים ובתקנות כמו כל מוסד אחר המספק קורסים בהשכלה גבוהה, הכשרה או לימודי יהדות. את כל הפקודה, התקנות והוראות הנוהל, מכיר כל בעל בית ספר לנהיגה. הוא עומד לביקורת במשך כל השנה וחייב לחדש רישיון מדי שנה. כל בית ספר לנהיגה מותאם וראוי ללמד תיאוריה. את תוכנית הלימוד קובעת רשות הרישוי. רשות הרישוי קבעה תוכנית לימוד, אלו 52 מטרות הלימוד כפי שהן מופיעות בכרטיס התלמיד. רשות הרישוי לא קבעה בתוכנית הלימוד שום מטרת לימוד עיוני- תיאוריה, בבית ספר לנהיגה. באותה מידה יכול משרד החינוך לפקח על בתי הספר, אבל לא לחייב תלמידים ללמוד שם. האם יעלה על הדעת שמנכ"ל משרד החינוך לא יחייב תלמידים להגיע לבית ספר –חינוך חובה, ואח"כ עוד יאשים את בתי הספר שהם הפכו לחנויות להלבשה תחתונה?

סיור שטח
לאחר שהצטיידנו באין ספור תובנות, סימני שאלה וכבוד רמוס, יצאנו לבדוק את השטח. הייתכן כי רק בית הספר לנהיגה הפרטי שלנו הוא מוסד ראוי וכל השאר עוסקים בהלבשה תחתונה? התחלנו בעיר הבירה . במערב ומזרח ירושלים יש כ 25 בתי ספר לנהיגה. בתי הספר מסודרים. ברוב בתי הספר מלמדים תיאוריה , יש מחשבים והכי חשוב לא מוכרים ממתקים, עוגות או חזיות. המשכנו בסיור ברחבי הארץ ותמונה דומה התגלתה לנו. נרגענו אנחנו יכולים להמשיך ללמד נהיגה ובטח יש לנו מוסדות מכובדים, וכן מישהו צריך לתת הרבה הסברים, אחרת נמשיך להרגיש פגועים. מנהלי בתי הספר לנהיגה אמרו והתחייבו

"רק תתנו לנו ללמד תיאוריה כאן ועכשיו, אנחנו מוכנים, אנחנו מלמדים.

הבעיה היא לא שלנו, אלא של מי שהחליט להרוס את בתי הספר למען אינטרסים זרים" C כל הזכויות שמורות. אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.