לאחרונה הוכרע דינו של מורה נהיגה, כאשר הבסיס להאשמה היה המושג "יחסי מרות" מהם יחסי מרות?
קיום יחסים אינטימיים, לרבות קיום יחסי מין בהסכמה, בין זמניים ובין נמשכים, בין מורה לתלמיד/ה, בזמן שמתקיימים ביניהם קשרי סמכות, מרות, מהווה לרוב ניצול של יחסי מרות. לפיכך, למורה אסור לקיים יחסים אינטימיים עם תלמיד/ה כל עוד מתקיימים ביניהם קשרי סמכות.

האם מה שקשור למוסד חינוכי תקף גם רכב לימוד נהיגה?
למראית עין, הקשר הקיים בין מורה לתלמיד/ה ברכב לימוד נהיגה שונה בתכלית השינוי. דלת הרכב פתוחה, הרשות נתונה לתלמיד/ה לעזוב בכל עת ושמו הטוב של המורה, הוא כרטיס הביקור היחיד שלו ובו תלויה פרנסתו. ולמרות האמור לעיל בית הדין הכריע לחובה. המורה האמור נשלח לבלות שנתיים מאחורי סורג ובריח, וסביר להניח שלא יחזור ללמד.

מהיכן נובעת הפסיקה? עיון בחוק למניעת הטרדה מינית שהתקבל בכנסת ב 1998 והשלכתו לנעשה ברכב לימוד נהיגה מאפשרת מבט שונה. על התלמיד/ה להיות בגיל 16-18, ואכן זהו גילם של רוב התלמידים. על המורה להיות מבוגר במידה ניכרת מהתלמיד/ה. הקשר בין המורה לתלמיד/ה, נחשב לקשר של מרות, בעיקר מכיוון שהמורה נתפס כדמות סמכותית בעיני התלמיד/ה.

הטרדה מינית היא מושג רחב, פעמים רבות המורה והתלמיד/ה מגיעים מרקע שונה, סגנונות דיבור שונים, בתוספת הקירבה הפיזית הקיימת בתא הנהג, יוצרים מצבים הניתנים לפירושים שונים.

מתוך החוק
בעילה אסורה בהסכמה בעילה היא אסורה אף עם בוצעה בהסכמת האישה במקרים בהם: כאשר האישה היא בת 16-18 והבעילה בוצעה תוך ניצול יחסי תלות, מרות, הבטחת שווא לנישואין וכו'. האישה היא בת מעל ל-18 והבעילה נעשתה תוך ניצול יחסי מרות (למשל בעבודה), הבטחת שווא לנישואין, התחזות הבועל לפנוי בעוד הינו למעשה נשוי.

בין השאר להטרדה מינית יחשבו:
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני או התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניותו של אדם- כאשר האדם אליו הן מופנות הראה למטריד במילים או בהתנהגות ברורה כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות אלו. התייחסות מבזה או משפילה ביחס למינו או מיניותו של אדם, לרבות נטייתו המינית. במקרים הבאים : קטין או חסר ישע תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול. העונשים בחוק- הטרדה מינית – מאסר שנתיים לסיכום חשוב להיערך ולהפנים את המותר והאסור בלימוד נהיגה לאור הפסיקה.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.