הצעת החוק – רישיון נהיגה מדורג
הצעת חוק הרישיון המדורג הייתה חלק מהצעת חוק המלן. כאשר עיני הכול התמקדו במלן הרישיון המדורג החליק לעבר יעדו בשקט וללא תשומת לב. החוק הוא תוצאה של ועדה שנמשכה מספר שנים. נציג המורים בוועדה היה אותו נציג שהיה בוועדת המלן. חוק הרישיון המדורג, כפי שהוגש לכנסת, היה חוק לא מושלם, החוק פגע במעמד מורה הנהיגה, לא קבע שום מדד לאיכות המלווה, לא נקבעו אמצעי פיקוח על ביצוע חובת הליווי. במקביל הוקמו מספר חברות שהציעו שרותי ליווי בתשלום, כחלופה למורה הנהיגה. העמותה החדשה שאפה להגיע למצב בו כל תלמיד יקבל לפחות שעור ליווי אחד ביחד עם ההורה המלווה, והחלופה לליווי תהיה רק של מורה נהיגה.

נציגי הארגון הישן התנדבו לתת ליווי חינם - אבי קרמר: - " נאמר שיש 2.5% שאין להם מלווים, מתוכם יש חיילים בודדים אז ניקח על עצמנו חלק מהמטלה כדי לעזור להם." אבי גולן – " אנחנו נדאג לזה, אבי גולן ידאג לזה" " אני מוכן לקחת את החיילים הבודדים."
נציגי העמותה התעקשו שהליווי יעשה רק על ידי מורה הנהיגה ובתשלום - אלי יעקובי – " אתה לוקח לבד, אני יודע. אתה לא מייצג, סליחה" " היום כל מורי הנהיגה משועבדים לבנקים - הם לא ייתנו שיעורים חינם." איתמר לוין – " אפשר להציע שהליווי יהיה ליווי מקצועי, שייעשה על-ידי מורה נהיגה." http://www.knesset.gov.il/protocols/heb/protocol_search.aspx החוק שונה ונקבע שמורה נהיגה יכול להחליף מלווה ו 12 שעורי נהיגה בתשלום שווים 50 שעות ליווי חובה. שעור ליווי של מורה נהיגה בתשלום שווה לפי המדד שנקבע ל 4 שעות ליווי הורה.

הערך המקצועי של מורה הנהיגה קיבל הכרה. אין חלופה למורה הנהיגה ולידע המקצועי שלו.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.