לוח התמרורים החדש מלווה אותנו מאז 2005. בתחילה הוא הופיע כטיוטא לצורך עיון בלבד. אחר כך הוא הופיע במפתיע בשאלות מבחן התיאוריה החדש בשנת 2008. ההופעה שלו במבחני התיאוריה לפני שאושר באופן רשמי בצורה המקובלת, יצרה שלל מחלוקות ותקלות.

בתקופה מסוימת היו קיימים במערכת 4 לוחות במקביל. הלוח החוקי כפי שפורסם ב 2002 שהכיל 236 תמרורים. לוח התמרורים לתיאוריה הישן ששימש מקומות בהם לא ניתן לבחון במחשבים כמו בצבא, לוח התמרורים לתיאוריה החדש כפי שהופיע בשאלות התיאוריה ולוח התמרורים דה פקטו אותם תמרורים בכבישי הארץ שהיו עירוב של ישן וחדש. מצב מבלבל זה שבהחלט יכול לשמש רקע לארץ נהדרת, הגיע לסיומו ביוני 2011 עם כניסתו הרשמית והחוקית לתוקף של לוח התמרורים החדש.

שיטת החלוקה לקבוצות השתנתה מ 6 ל 10. הקבוצות התאימו לתפקיד התמרורים, נוצרו קבוצות תמרורים חדשות בהתאם לשינויים בתחבורה, כמו כניסת הרכבת המקומית. תחנות אוטובוס המיועדות למפעילים שונים, פתרון לריבוי בתנועת רוכבי אופניים, הסדרי תנועה באתרי עבודה ושימוש נרחב בסמלים כחלק אינטגראלי מסך התמרור.

הלוח החדש מורכב מ 259 תמרורים ו 95 סמלים ותואם את אמנת וינה, המחייבת אחידות בתמרור בכל הארצות החתומות על האמנה.

המרחק האמיתי שלהצבת התמרורים
מרחק הצבת התמרורים - התמרורים במיוחד אלו המשפיעים על קבלת ההחלטות של הנהג, יוצבו במרחק המספיק לנהג לקלוט את המסר, לנתח אותו ולהחליט על סוג הפעולה הנדרשת. הנחת הזמן הבסיסי היא 4 שניות, כדי לאפשר לנהג להגיב בנחת. המרחק הנגזר של ההצבה הוא מסוג הדרך בהתאמה למהירות הרכב הממוצעת במשך 4 שניות. דרך עירונית -60 מטר, בינעירונית מסלול אחד – 90 מטר, בינעירונית דו מסלולית -100 מטר ודרך מהירה 130 מטר. במקרים מיוחדים כמו בתמרור רמזור לפניך, יתכן ויוצב במרחק גדול יותר כמו ב-200 מטר, ואז יוצב מתחת לתמרור, תמרור 630 עם המרחק בספרות. לא קיים יותר המרחק של כ-150 מטר לתמרורי אזהרה שמסתבר שהיה מוסכמה מקובלת ולא נכונה.

מפגש מסילת ברזל
תמרורי מפגש מסילת ברזל. התמרורים 130-132 מסמנים את המרחק מהמפגש. כל פס מסמן 100 מטר. מכיוון שבפועל ברוב המקומות המרחקים שונים, מוצב תמרור 630 מתחת לתמרור עם ציון המרחק מהמפגש. 300 מטר נקבע כגבול השטח עליו משפיע מפגש מסילת ברזל בכביש בינעירוני שהמהירות המרבית בו היא 90 קמ"ש.

תמרורי תנועות מותרות
תמרורי תנועות מותרות – תמרורים 201-208 מדגישים כי פניית פרסה מותרת. מכיוון שלא צוין כיוון הפניה, תוקנה הטעות ועכשיו מודגש לאיזה כיוון מותרת הפניה. תמרור 203 פניית פרסה אסורה לכל הכיוונים, בתמרור 208 פניית פרסה מותרת לכל הכיוונים.

מחסום לפני מפגש מסילת ברזל
מחסום לפני מפגש מסילת ברזל – תמרור 404. בלוח החדש בתחילה הוראת העצירה הייתה במקרה והמחסום במצב אופקי או יורד, הוספה להוראת העצירה גם האפשרות שהמחסום במצב עולה.

תמרורי איסורי פניות
תמרורי איסורי פניות – התמרורים 428-431 שונו בלוח החדש ולשונם היה "אסורה הפניה ימינה או שמאלה בהתאמה ואסורה פנית פרסה לימין או לשמאל בהתאמה. כוחם היה יפה עד לצומת הקרוב כולל הצומת. מכאן שאם למשל נאסרה פניה לשביל או חניה, האיסור נשאר תקף עד שמגיעים לצומת העלול להיות במרחק קילומטרים. הטעות תוקנה ומעתה "כוחו יפה בפנייה הקרובה" .

תמרורי מסר 439 ו629 לשני התמרורים יעוד זהה לכאורה. 439 - "תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר מחייב שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים". 629 - "תמרור לאזהרה או להודעה רק למסר שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים". ההבדל הוא במילה מחייב, תמרור 439 יהיה על רקע צהוב ואילו 629 על רקע לבן.

תמרורים חדשים
תמרורים 151 ו 151 פ "תאונה" כוחו יפה בדרך שלפניך.

סמלים ס-130 ו ס-131 נועדו לשרת את כלי הרכב החשמלי העומדים להיכנס. ס-130 עמדת טעינה לרכב חשמלי. ס-131 תחנת החלפת מצבר לרכב חשמלי.

תיקון תמרורים
תמרור 607 הורד מלל מיותר ונוסף מספר הדרך .

תמרור 804 תוקן כיוון האופנים כך שיתאים לכיוון הנסיעה.

סמל ס-74 שונה הציור למה ?

לח התמרורים מהווה עולם ומלואו. הלוח החדש. הלוח נכנס לתוקף חוקי לפני מספר חודשים, אולם יעבור זמן רב, עד שכל השינויים יועתקו אל התמרורים בדרכים.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.