למד על בטוח – פניות פרסה 
פנית פרסה היא פניה בה הנהג מסובב את רכבו ב 180% ונוסע לכיוון ממנו הוא בא. שאלות תאוריה בודקות תחילה אם התלמיד למד את ההגדרה והבין אותה. שאלת תאוריה כגון : מהי פנית פרסה?

פנית הפרסה היא הפניה הכי מסוכנת בגלל שהנהג משנה את כיוון נסיעתו. אסור לבצע פניה זו בכל מקרה בו מפריעים לתנועה או מסכנים אותה. שאלות תאוריה בנושא הסכנה, בודקות אם התלמיד למד וזוכר את כל המצבים המסוכנים ולכן אסורים לפנית פרסה. שאלות תאוריה כמו: מהן הסכנות.. מתי מותר לבצע ...האם מותר לפנות פנית פרסה ב...

למד על בטוח – בחירת נתיב לפנית פרסה
שאלות תאוריה הבוחנות אם התלמיד למד והבין מהיכן מבצעים את פנית הפרסה. העיקרון המוביל הוא שמותר לפנות פנית פרסה מכל נתיב, באם לא מפריעים ולא מסכנים. שאלת תאוריה כמו: מאיזה נתיב מותר לפנות פנית פרסה? שאלות תאוריה הבוחנות האם התלמיד למד וזוכר את משמעות התמרורים הקשורים לפנית פרסה כמו: כשיש תמרור האוסר פנייה שמאלה..

למד על בטוח – שיקולי הנהג לפני קבלת החלטה ואופן ביצוע הפניה
שאלות תאוריה הבוחנות אם התלמיד למד והבין את כל הגורמים שעליו להתחשב בהם לפני שיקבל החלטה על ביצוע פנית פרסה. שאלת תאוריה כמו: מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה? או שאלת תאוריה המתארת בתמונה מצב כביש מסוים, ובודקת אם התלמיד למד לנתח את המצב המתואר ולהחליט האם מותרת בו פניית פרסה.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.