למד על בטוח – מהירות 
פרק מהירות של לימודי תיאוריה נחשב לאחד הפרקים מרובי השאלות. שאלות תאוריה יבחנו האם התלמיד למד הבין וזכר, סוגי מהירויות שונים. מהירות מרבית, מהירות סבירה, חובת ההאטה בהתאם למצבים שונים ומהירות מיוחדת. שאלות של מבחן תאוריה בנושא מהירות, הן מגוונות ויכולות להיות שאלות תאוריה הבודקות ידע ושינון מספרים או שאלות תאוריה הבודקות יכולת לנתח מצבי כביש.

למד על בטוח – מהירות סבירה
המהירות החשובה ביותר היא המהירות הסבירה. הכי הרבה שאלות תאוריה יש בנושא זה. מהירות סבירה היא המהירות בה הנהג שולט ברכב. אין הדגרה למהירות זו אלא יכולת שליטה. מכיוון שאין אומדן מדויק למהירות זו, לימוד תאוריה ושאלות תאוריה שמות דגש לבדוק האם התלמיד למד והבין מהי מהירות זו שאלות לדוגמא שחוזרות על עצמן בצורה די דומה: מהי מהירות סבירה? או שאלת תאוריה מהצד השני של ההגדרה : מתי תהיה לנהג יכולת שליטה ברכב?

למד על בטוח – מהירות מרבית
המהירות המרבית היא המהירות הנקבעת בחוק בהתאם לסוג הרכב וסוג הדרך. לימודי תיאוריה מחייבים את התלמיד ללמוד בעל פה את המהירויות האלו, ושאלות תאוריה יבחנו אם התלמיד למד וזוכר מהירויות אלו. שאלת תאוריה לדוגמא בחלק זה תמיד תכיל סוג רכב וסוג דרך: מהי המהירות המרבית המותרת לרכב פרטי בדרך מהירה וכד'....

למד על בטוח – חובת ההאטה
לימוד תאוריה מחייב את התלמיד לזכור את כל המצבים בהם הנהג חייב להאט את מהירות רכבו. שאלת תאוריה מאפיינת תבדוק אם התלמיד למד וזוכר מקרה מסוים בו נדרש הנהג להאט. שאלת תאוריה לדוגמא: באילו מקרים חלה חובה האטה?

למד על בטוח – מהירות מיוחדת ומצבי כביש
שאלות תאוריה אלו מסכמות את הידע אותו למד הנבחן. השאלה מתארת מצב כביש מסוים לרוב תמונה של הולכי רגל במקום מסוים בכביש ושאלת תאוריה המלווה את תמונת המצב כמו: כיצד תנהג בהתאם למופיע בתמונה?

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.