למד על בטוח –סטיות ופניות
בפרק זה של לימודי תאוריה, לומדים מהם כל המקרים בהם הרכב משנה את כיוון נסיעתו. התלמיד למד שכל סטייה היא מסוכנת, וכמו כן כבר למד להחליף נתיבים ועכשיו הוא לומד לשנות את כיוון הנסיעה. ימינה, שמאלה, פרסה סיבוב לאחור ונסיעה לאחור. יש שאלות תאוריה רבות ומגוונות בפרק לימוד תאוריה זה. מבוא לתיאוריה של סטיות ופניות מתחיל בחוק. כל סטייה שלא לצורך מהווה סכנה ושיבוש מהלך התנועה. החוק אינו מרשה סטייה ובטח שלא פנייה שלא לצורך.

למד על בטוח –מתי מבצעים סטייה
שאלות תאוריה בוחנות אם התלמיד למד ויודע לפרט את כל המקרים בהם מותר לבצע סטייה. סטייה מותר לבצע לשם התחלת נסיעה, פניה או עקיפה. המשותף לכל פעולות אלו הוא שלא ניתן לבצעם ללא סטייה מנתיב הנסיעה. כפי שהתלמיד למד צורך הוא פעולה שנדרש לבצעה, מסיבות של תנועה והמשך נסיעה. מצבי סטייה נוספים הם לא על פי רצון הנהג אלא כמילוי הוראה הניתנת על ידי שוטר או תמרור. שאלות תאוריה הבוחנות אם התלמיד למד והבין כיצד למלא הוראות תמרור ושוטר המורים לסטות מתחילות תמיד ב כיצד אנהג אם שוטר או תמרור מורים לי לסטות בגלל ש...

למד על בטוח –מהי פנייה
שאלות תאוריה ראשית בודקות אם התלמיד למד והבין מהי פנייה. פנייה היא המעבר בין כביש וכיוון בו נוסעים לכביש אחר בו כיוון הניעה הוא שונה. שאלות תאוריה יופיעו בהמשך ב\על פי סוגי פנייה שונים. מהי פנייה ימינה או מהי פניה שמאלה.

למד על בטוח –כללים לבצוע פניות
שאלות תאוריה בודקות אם התלמיד למד והבין את הכללים לבצוע נכון ובטוח של פניות. בחירת נתיב נכון לפני הפניה, וציות להוראות החוק תמרורים ורמזורים. לימודי תיאוריה מפרטים את מרכיבי הפנייה : בחירת נתיב, התאמת מהירות, היגוי מתאים והתמודדות עם גורמי תנועה העלולים להפריע ולסכן.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.