למד על בטוח – תאונות דרכים 
פרק זה של מבחן תיאוריה בוחן אם התלמיד למד כיצד להתנהג במצבי תאונות דרכים. תאונת דרכים היא תמיד מצב אליו נקלעים, ללא תכנון מוקדם ולכן ההכנה למצב אפשרי כזה בכל רגע נתון בו נמצאים בכביש חשוב. תאונת דרכים תמיד גורמת להפרעה בתנועה, יוצרת מצבי התנהגות קיצוניים ומחייבת הנהגות ותגובה מיידים.

למד על בטוח – נהג העובר במקום תאונה
גם אם התלמיד למד שבמקרה בו הוא נקלע לתאונת דרכים שאינה קשורה אליו, אסור לו להתעלם ממנה, עדיין רוב עוברי הדרך מתקשים לקבל החובה הזו.ההבדל בין תיאוריה למעשה הוא היכולת להגיב נכון למצבים שכתלמיד הנהג למד ובכל זאת לא קל להתייחס אליהם במציאות נכפית. נהג העובר במקום שהתרחשה בו תאונת דרכים, חייב לעצור להזעיק עזרה ולעזור ככל יכולתו. מבחן תאוריה מדגיש את החובה הזו. שאלת תיאוריה לדוגמא היא – כיצד חייב לנהוג נהג העובר במקום שאירעה בו תאונת דרכים שיש בה נפגעים?

למד על בטוח – נהג המעורב בתאונת דרכים בה נגרם נזק בלבד
נהג המעורב בתאונת דרכים חייב לנהוג על פי כללים הקבועים מראש. הנהג למד שעליו למסור את פרטיו לבעל הרכב השני או לכל מי שנשלח מטעמו. פרטים מזהים אלו חשובים. חשוב לבדוק את כשירות הנהג ותוקף התעודות שלו, ולוודא שכל הפרטים המזהים קיימים. נהג שלא ממלא אחר הוראה זו נחשב לעבריין, וצפוי לעונש כבד. שאלת תיאוריה מאפיינת תהיה – כיצד ינהגו המעורבים בתאונת דרכים שנגרם בה נזק בלבד?

למד על בטוח – נהג המעורב בתאונת דרכים בה יש נפגעים
זהו המצב החמור והקשה מכל. למרות שהנהג למד את חובותיו, הלחץ והבלגן במקרה כזה הוא רב. הנהג חייב לעצור את רכבו ולא להזיזו, להגיש עזרה ככל יכולתו, למנוע נזק נוסף בעיקר מתנועה העוברת במקום ולהזעיק שירותי הצלה. כמובן שעל הנהג חלה חובה למסור את פרטיו. שאלת תיאוריה מאפיינת – כיד ינהג נהג המעורב בתאונת דרכים שיש בה נפגעים?

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.