כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק ה

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

פרק זה מסביר את חשיבות האיתות כאמצעי תקשורת בין משתמשי הדרך. הפרק מפרט את החוק בנושא האיתות, צורות האיתות השונות במחוונים באורות בידיים ובצופר.

האיתות
איתות ידני

א. חובת האיתות - פעולות המחייבות מתן אות: פנייה, סטייה, עקיפה, עצירה. ב. סוגי מתן אות - מחווני כיוון, סימני ידיים, אור בלם, צופר. ג. התייחסות לאותות של משתמשי דרך אחרים.

 

Ar2דוגמא לשאלה במבחן מפרק איתות

כיצד מאותתים לפני בלימה או האטה? אור בלם אחורי

א. באמצעות אור הבלימה.
ב. על ידי הפעלת כל אורות המכוונים בבת אחת.
ג. על ידי הפעלת אורות מצוקה.
ד. על ידי הפעלת אור נסיעה לאחור.

C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.