כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק ג

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

פרק זה מסביר מהו הכביש ומרכיביו, מפרט את סוגי הכבישים והשימוש בהם. בנוסף יש גם פירוט של סוגי רכב שונים והתנועה בהם.

 

Ar2הכביש ונתיביו: הכביש
א. מהו כביש - הגדרת הכביש והתנועה בו.

מבנה הכביש ב. הנסיעה בכביש - שמירה על הימין, רוכב אופנים, נסיעה על המדרכה, שטח וקו הפרדה.

ג. סוגי כבישים - חד סטרי, דו סטרי, כביש בעל 3 או 5 נתיבים. כביש חסום ד. כביש חסום - המעבר על פני מכשול בכביש.

ה. כניסה לצמתים - מיקום וחצייה נכונה על פי סימון בכביש.

שאלה לדוגמא מפרק הכביש ונתיביו

כיצד יפעל נהג הרכב בהמשך הדרך שלפניו?נתיבים סגורים ופתוחים א. הנהג יעצור באם הוא באחד משני הנתיבים השמאליים. ב. הנהג ייסע רק בנתיב הימני. ג. הנהג ייסע באחד משני הנתיבים הימניים. ד. הנהג יעצור עד שהאור הירוק או האדום יכבו.

C כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.