כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק ד

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב, בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

פרק זה פותח את לימוד הנהיגה הנכונה. ההסבר מפרט את הכניסה הבטוחה לרכב, מפרט את מערכות הרכב בתא הנהג, מנחה כיצד לשבת נכון ולכוון את מושב הנהג. בנוסף יש הסבר על תחילת הנסיעה, ההכנה לקראת הנסיעה ושימוש ראשון בתקשורת, הסתכלות נכונה ומהי האטה ועצירה. בנוסף יש הסבר על רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית והשימוש הייחודי לה.

א. כניסה לרכב - כניסה ויציאה בטוחה מהרכב.
ב. ישיבה נכונה - כיוון המושב, גובה מרחק וחשיבות, אחיזת הגה, כיוון מראות.
ג. הכרות עם תא הנהג - עזרי תפעול ובטיחות, מדים ונוריות.
ד. רכב אוטומטי - ההבדל בין אוטומט לרגיל. דגשים ייחודיים לרכב אוטומטי.
ה. תחילת נסיעה - הכנות לקראת הנסיעה, תקשורת - חשיבות מבטים ומתן אות.
ו. הסתכלות נכונה - ראיה היקפית, ראיה נקודתית רחוקה.
ז. האטה ועצירה - מהי האטה, מהי עצירה.

שאלה לדוגמא מפרק כניסה לרכב
למה משמשת הרגל השמאלית ברכב אוטומטי?רגל שמאל א. לרגל שמאל, אין כל תפקיד ברכב אוטמטי, ולכן אסור להשתמש בה. ב. ברגל שמאל, לוחצים על דוושת הבלם ברכב אוטמטי. ג. רגל שמאל חשובה רק במקרים של סכנה פתאומי, מכיוון שאז לוחצים על דוושת מצמד החירום. ד. רגל שמאל מפעילה את דוושות הרכב, ורגל ימין מגבה אותה.

 

Ar2C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.