כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק ב מושגים

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

פרק זה מפרט את הגדרות החוק למושגים הבסיסיים המלווים את כל הלימוד. הגדרות החוק מדויקות וחשוב לדעת אותן כלשונן.

 

3מושגים:
א. מושגי היסוד - עובר דרך, דרך, כביש, נתיב, שול הדרך, מדרכה, מעבר חציה, שטח הפרדה רגיל ובנוי, קו עצירה, שביל, רחוב משולב, מעגל תנועה.

בינעירוני ב. סוגי דרכים - דרך עירונית, דרך שאינה עירונית, דרך מהירה.

מחלף ג. צומת- מהו צומת ומרכיביו, מחלף.

רכב ד. כלי רכב- מהו רכב, רכב מנועי, רכב פרטי, ציבורי, רכב איטי, בטחון, טרקטורון, טרקטור משא.C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.