כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק ט

 

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

 

סטיות ופניות

פרק זה מפרט את מרכיבי הפנייה, פניות ימינה ופניות שמאלה. הפרק מפרט את התמרורים הקשורים לפנייה, החוק, הסכנות וסדר הפעולות של כל פניה. פרק זה מורכב במיוחד.

סטיות ופניות:

א. מרכיב הפנייה - סכנות הכנה ופעולות נדרשות לקראת פנייה.

ב. פניות ימינה - החוק ופירושו, תמרורים רלוונטיים, סכנות, פניה שלא מהנתיב הימני.

ג. פניות שמאלה - ההבדל בין ימינה ושמאלה, הקשר לסוגי כבישים, תמרורים רלוונטיים, מיקום הרכב ביציאה ובכניסה בסוגי כביש שונים, שיקולים בבחירת בנתיב לפניה בכביש בעל כמה נתיבים.

 

   7

 

דוגמא לשאלה במבחן מפרק נסיעה בימין הכביש

 

 

מה מאפיין את הפנייה ימינה?

 

 א. מרחק וזמן שהייה קצרים ביותר בתוך הצומת. 

 

ב. הפנייה ימינה תלויה בסוג הכביש אליו נכנסים.

ג. הפנעיה נעשית רחוק משפת הכביש ובקשת

רחבה.

ד. הפנייה ימינה תלויה בסוג הכביש ממנו יוצאים.

 

 

 

C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.