כיצד ללמוד למבחן התיאוריה פרק יט תאורה ונהיגת לילה

דגש - חומר זה הוא תמצית קורס התיאוריה של ערכת הלימוד. את הלימוד עצמו ניתן לבצע בעזרת מורה, במחשב בערכת המולטימדיה או בספר הלימוד וספר השאלות.

 

תאורה ונהיגת לילה

פרק זה מסביר את מערכת האורות ברכב, הגדרות זמני תאורה וסוגי אורות, החוק בנושא תאורה ודגשים בנהיגת לילה ובמצבי סנוור.

 

Chota

 

תאורה ונהיגת לילה:
א. נהיגה בזמן תאורה - החוק, חובת הדלקת אורות, דרך עירונית, חובת עמעום, רכב מסנוור.
ב. מושגים - זמן לילה, זמן תאורה, אור גבוה, אור נמוך, עמעום.
ג. מערכת האורות - פירוט מרכיבי המערכת חוץ ופנים.
ד. מאפייני נהיגת לילה - שדה ראייה, עייפות, סנוור עצמי וסנוור מרכב אחר, מצבי תאורה שאינם לילה.

שאלה לדוגמא מהמבחן פרק פניות פרסה

למה מיועד השימוש בפנס לנסיעה לאחור?
א. לסימון הרכב בזמן חניה.
ב. לנסיעה לאחור בלבד.
ג. לנסיעות שטח בלבד.
ד. לנסיעה לאחור, כאשר הנהג נאלץ עקב קלקול ברכב לנסוע לאחור במקום לפנים.

 

C כל הזכויות שמורות.

אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה למקצועות הנהיגה. מחבר ספרי לימוד נהיגה וערכות מולטימדיה המלוות את הלימוד העיוני והמעשי.