בכמה שאלות מותר להיכשל במבחן התאוריה?
מותר להיכשל ב 5 שאלות מתוך ה 30. כאשר נכשלים בשאלה השישית נכשלים בכל המבחן. במילים אחרות מבחן התיאוריה הוא אחד המבחנים היחידים בהם ציון 80 הוא ציון נכשל.

כמה זמן צריך לחכות בין התאוריה לטסט?
לא צריך לחכות בין מבחן התיאוריה למבחן המעשי - טסט. בעיקרון ניתן לגשת לשניהם באותו יום. כמובן שמותר לגשת למבחן המעשי - 'טסט', רק אחרי שמצליחים במבחן התיאוריה.