ארכיון מאמרים 2010

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (2)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (2)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין מתי בכוונתך לגשת למבחן התיאוריה ? שאלה זו נשאלה, כדי לבדוק מתי מתכוון התלמיד לגשת לבחינה. באופן טבעי למבחן קל ניגשים מיד,

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (3)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (3)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין האם מבחן התיאוריה יעזור לך בלימוד הנהיגה המעשי ? שאלה זו נשאלה, כדי לבדוק, את החשיבות, אותה מייחס התלמיד למבחן התיאוריה.

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (4)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (4)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין כיצד תיארו את המבחן, חברים שלך שכבר עברו את מבחן התיאוריה ? שאלה זו נשאלה, מכיוון שרוב התלמידים, מגיעים לאחר

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (5)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (5)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין איזה סוג שאלות מכיל מבחן התיאוריה בעיקר ? שאלה זו נשאלה, כדי לעמוד על רמת הידע המוקדם שיש לתלמיד לגבי אופי המבחן.

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (6)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (6)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין האם מבחן התיאוריה משפיע על בחירת מורה הנהיגה ? שאלה זו נשאלה, כדי לבדוק באם התלמיד מעריך שהוא מסוגל להתמודד

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (7)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (7)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין כיצד למדת למבחן התיאוריה ? שאלה זו נשאלה, כדי להצביע על צורת הלימוד בפועל של התלמיד.

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (8)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (8)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין האם מבחן התיאוריה הוא מבחן שקשה לעבור אותו ? שאלה זו נשאלה, כדי להצביע על תחושת התלמיד לאחר שלמד.

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (9)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (9)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין האם שיטת הלימוד שלמדת היא הטובה ביותר ? שאלה זו נשאלה, כדי להצביע כיצד מעריך התלמיד את איכות הלימוד שלו.

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (10)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (10)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין האם מבחן התיאוריה יעזור לך בלימוד הנהיגה המעשי ? שאלה זו נשאלה, כדי לאמוד את החשיבות אותה מייחס התלמיד ללימוד העיוני. נוכל ללמוד

 • כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (11)

  כיצד בכוונתך ללמוד למבחן התיאוריה? (11)

  שאלון מתוך עבודה סמינריונית מאת איילת לוי-לוין כיצד תיארו את המבחן, חברים שלך שכבר עברו את מבחן התיאוריה ? שאלה זו נשאלה, מכיוון שרוב התלמידים, מגיעים לאחר שחלק מחבריהם כבר עברו את המבחן.

1 | 2 | 3