למד על בטוח – פרק ב מושגים
בפרק ב של שיטת למד על בטוח לומדים לדבר בשפת הדרך. פרק ב – מושגי יסוד מכיל את המושגים הבסיסיים ומשמעותם בעולם לימוד הנהיגה. כדי ששפת הנהיגה תהיה ברורה ומובנת, חייבים ללמוד כל מושג משמעותו ותפקידו. מובנו של המושג מקורו בהגדרתו בחוק.

במבחן תאוריה לרוב מופיעות שאלות, שלא ניתן לענות להם, בלי לדעת את הגדרת המושג. אם הנבחן למד והבין את המושגים, הוא ידע לענות על שאלות אלו ללא בעיה.

למד על בטוח – רשימת מושגי היסוד
מושגי היסוד הם : עובר דרך, דרך, כביש, נתיב, שול הדרך, מדרכה, מעבר חציה, שטח הפרדה רגיל ובנוי, קו עצירה, שביל, רחוב משולב, מעגל תנועה. סוגי דרכים - דרך עירונית, דרך שאינה עירונית, דרך מהירה. צומת- מהו צומת ומרכיביו, מחלף. כלי רכב- מהו רכב, רכב מנועי, רכב פרטי, ציבורי, רכב איטי, בטחון, טרקטורון, טרקטור משא.

למד על בטוח – שאלות האיור במבחן
מבחני תאוריה חדשים מכילים צורה חדשה של שאלות מושגי יסוד. במקום לשאול שאלות תאוריה רגילות כמו מהו כביש, מהו נתיב מהי דרך. בשאלון תאוריה מציגים צילום של דרך על כל חלקיה. כל חלק ממוספר במספר. צורה זו של שאלון בודקת אם התלמיד למד בעל פה את המושגים או הבין את מיקומו ותפקידו של כל מושג בדרך. כמעט בכל מבחן תאוריה תופיע שאלה המחייבת להתייחס לצילום או איור של דרך או כביש.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.