מאגר השאלות בנושא: תמרורים

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0015. בכביש דו-סטרי שאינו עירוני בצדו הימני מוצב תמרור שלפניך האוסר עצירה:

 • לפי התמרור אסורה העצירה בימין הכביש וכן בשול.
 • האיסור שבתמרור חל רק על עצירה בכביש.
 • האיסור חל רק על עצירה בשול.
 • התמרור אוסר עצירה בשני צדי הכביש.
3015

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0093. כמה פעמים יהבהב ברמזור תקין האור הירוק קודם שיתחלף לאור הצהוב?

 • תלוי בעומסי התנועה.
 • ארבע פעמים.
 • פעם אחת.
 • שלוש פעמים.
3093

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0153. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו-גלגלי ולעגלת יד.
 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ - 40 קמ"ש.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.
3153

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0180. כיצד תנהג על פי המצב בתמונה שלפניך?

 • האץ לצורך מתן זכות קדימה לרכב שמימין.
 • עבור במהירות את המקום והשתלב בתנועה.
 • תן זכות קדימה לתנועה בכביש שמשמאלך.
 • עצור ותן זכות קדימה.
3180

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0181. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

 • עליך לעצור רק אם שוטר נתן הוראה.
 • עליך לעצור רק אם כלי רכב נעים מימין, בדרך החוצה.
 • תן זכות קדימה לרכב (אחר) הנכנס או מתקרב לצומת מכביש אחר.
 • עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או המתקרב לצומת מכביש אחר.
3181

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0182. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

 • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
 • לפני קו העצירה וסמוך אליו.
 • אין חשיבות למקום העצירה, אך יש לעצור לפני הכניסה לצומת.
 • אחרי מעבר החצייה, אבל לפני הצומת.
3182

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0183. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?

 • במקום שבו תוכל לראות את התנועה בדרך החוצה (בלי להיכנס לצומת).
 • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
 • לפני מעבר החצייה בכל מקרה.
 • לפחות עשרה מטרים לפני הצומת.
3183

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0184. מה מורה התמרור?

 • האט ותן זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה (אין צורך לעצור).
 • עצור ותן זכות קדימה.
 • עצור לרגע, בדוק את מצב התנועה והמשך בנסיעתך.
3184

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0186. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?

 • עצור בכל מקרה לפני מעבר החצייה.
 • האץ את נסיעתך לפני התחלפות האור לאדום ברמזור.
 • האט את נסיעתך, ואף עצור אם צריך – על פי התנועה שבסביבה.
 • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא משמאל בלבד.
3186

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0215. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

 • אסור בכל תנאי.
 • מותר, אם מוניות אינן חונות במקום.
 • מותר, רק לצורך העלאת נוסעים.
 • אסור, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.
3215

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0246. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מהבהב אור צהוב ברמזור?

 • יש לך זכות קדימה על פני הולכי הרגל במעבר החצייה, ולכן המשך לצומת כרגיל.
 • האט את נסיעתך ונהג על פי כללי מתן זכות הקדימה ועל פי התמרורים המוצבים בצומת.
 • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא ממולך.
 • עצור עד להופעת האור הירוק ברמזור.
3186

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0310. מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?

 • כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש אותם נכון גם בראות גרועה.
 • משום ששני התמרורים חשובים פחות משאר התמרורים.
 • כדי לאפשר להולכי רגל להבחין בתמרורים המוצבים שלא בכיוון הליכתם.
 • משום ששני התמרורים חשובים יותר משאר התמרורים.
3310

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0349. מה משמעות התמרור?

 • קצה תחום תחנת מוניות.
 • התחלת תחום תחנת מוניות.
 • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
 • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של כלי רכב אחר אסורה.
3571

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0355. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?

 • 302
 • 124
 • 102
 • 301
3355

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0356. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

 • 139
 • 114
 • 147
 • 101
3356

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0358. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

 • 109
 • 622
 • 145
 • כל ארבעת התמרורים.
3358

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0359. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?

 • 417
 • 145
 • 150
 • 416
3359

| «C1» | «C» | «1» |

0360. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

 • 208
 • 207
 • 117
 • 205
3360

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0361. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

 • 307
 • 145
 • 124
 • 620
3361

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0362. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

 • 806
 • 821
 • 513
 • 101
3362

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20