מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0141. באילו מקרים החוק מחייב להאט?

 • במקום שיש בו צל משדרת עצים גבוהים.
 • בהתקרבך למקום שיש שם חשש לפעילות עבריינית.
 • לפני עקיפת רכב ובמהלך העקיפה – להגברת הבטיחות.
 • בדרך שאינה פנויה או שהראות בה מוגבלת או שיש בה עקומות חדות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0142. כשאתה מגיע ברכבך למקום הנראה בתמונה, חובה עליך:

 • לצפור.
 • להאט.
 • להאיץ.
 • לעצור.
3132

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0143. באילו מקרים חלה חובת האטה?

 • בפוגשך או בעוקפך בעלי חיים.
 • אין חובה להאט. יש חובה לנהוג בזהירות.
 • יש חובת האטה בדרך עירונית בלבד.
 • יש חובת האטה רק כשיש תנועה רבה בכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0144. על פי הנראה בתמונה חלה עליך חובה:

 • לעצור.
 • להאט.
 • לצפור.
 • להאיץ.
3144

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0145. מתי מותר לבלום בלימת חירום?

 • כשרוצים למנוע תאונת דרכים שאי אפשר למנוע אותה בדרך אחרת.
 • כאשר הדרך משובשת.
 • לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
 • במהירות נסיעה שאינה מתאימה לתנאי השטח.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0146. האם מותר לבלום בלימת חירום שלא לצורך מניעת תאונת דרכים?

 • כן, אבל רק בדרך סלולה, במרחק 200 מטרים מבניינים.
 • כן, לאחר מתן איתות מצוקה לרכב שמאחוריך.
 • כן, לצורך ניסוי בלמים, ובלבד שהדבר לא יפריע לעוברי דרך אחרים ולא יסכן אותם.
 • כן, אבל רק בדרך עפר, במרחק 200 מטרים מבניינים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0147. לאילו כלי רכב מותר להיכנס לדרך מהירה?

 • לכל רכב מנועי ושאינו מנועי .
 • לכלי רכב מנועיים פרטיים בלבד.
 • לרכב מנועי המורשה והמסוגל לנוע במהירות שצוינה בתמרור או מהר ממנה.
 • לכל רכב מנועי, למעט משאיות כבדות שמהירות נסיעתן עלולה להפריע לתנועה.
3567

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0148. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה בטרקטורון?

 • 30 קמ"ש.
 • 60 קמ"ש בדרך מהירה; 40 קמ"ש בדרך אחרת.
 • 40 קמ"ש בכל דרך.
 • 50 קמ"ש בכל דרך.
3139

| «C1» | «1» | «В» |

0149. מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?

 • כל שנה או כל תקופה אחרת שנקבעה בחוק.
 • כל שנתיים לכל סוגי כלי-הרכב.
 • כל שנתיים לרכב מסחרי וכל שנה לאופנועים.
 • כל שנתיים לכל רכב נוסעים פרטי, ללא הגבלת גיל הרכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0150. מהי המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי בדרך מהירה (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

 • 90 קמ"ש.
 • 110 קמ"ש.
 • .80 קמ"ש
 • 100 קמ"ש.
3139

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0151. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי בדרך שאינה עירונית שיש לאורכה שטח הפרדה בנוי (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

 • 110 קמ"ש.
 • 90 קמ"ש.
 • 100 קמ"ש.
 • 80 קמ"ש.
3139

| «C1» | «В» |

0152. מהי המהירות המרבית המותרת לנהיגה ברכב נוסעים פרטי (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

 • בדרך עירונית בהתאם לתנאי השטח ובדרך שאינה עירונית - 100 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 50 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 70 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 40 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 80 קמ"ש.
 • בדרך עירונית - 50 קמ"ש; בדרך שאינה עירונית - 80 קמ"ש.
3139

| «C1» | «В» |

0153. בדרך שלפניך מוצב התמרור שבתמונה, משמעותו?

 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב דו-גלגלי ולעגלת יד.
 • זו הגבלת מהירות המיועדת לרכב ציבורי בלבד.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות הנמוכה מ - 40 קמ"ש.
 • אסור לנהוג ברכב במהירות גבוהה מ-40 קמ"ש.
3153

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0154. מהי המהירות המרבית המותרת ברחוב משולב?

 • 30 קמ"ש.
 • 40 קמ"ש.
 • 10 קמ"ש.
 • 20 קמ"ש.
3154

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0155. מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

 • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
 • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
 • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
 • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.
3155

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0156. איזו חובה מוטלת על נהג המתקרב למפגש מסילת ברזל המוגן במחסום ומוצב בו רמזור?

 • חובה עליו להאט תמיד.
 • עליו להתנהג כרגיל. נהיגה זהירה מחויבת רק כאשר נראית או נשמעת רכבת מתקרבת.
 • רק לכבות רדיו המותקן ברכב.
 • עליו להתנהג כרגיל. במפגש שיש בו מחסום ניתן להיות פחות ערניים.
3155

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0157. היכן תעצור את רכבך לפני מפגש מסילת ברזל, כשיש חובת עצירה?

 • אחרי קו העצירה, שמונה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • לפני קו העצירה; באין קו עצירה – לפני המחסום; באין מחסום – לפחות ארבעה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.
 • במקום ששם שדה הראייה הוא הטוב ביותר בלי להפריע לתנועת הרכבת.
 • לפני המחסום; באין מחסום – שישה מטרים לפני פס המסילה הקרוב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0158. בהתקרבך למפגש מסילת ברזל ורכבת מתקרבת נראית, נשמעת או משמיעה אות אזהרה:

 • עצור לפני המפגש עד שהרכבת תחלוף.
 • עבור את המפגש בזהירות, בכל מהירות מתאימה.
 • הגבר את המהירות ועבור את המפגש לפני הרכבת, בזהירות ובערנות.
 • אם הרכבת רחוקה, עבור את המפגש בזריזות.
3158

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0159. כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

 • עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור "עצור", והמשך בנסיעה.
 • חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת, נראית או נשמעת.
 • בלילה חובה לעצור. ביום – לא.
 • עצור את רכבך, כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך.

| «C1» | «C» | «A» | «В» |

0160. האם מותר להמשיך בנסיעה במפגש מסילת ברזל, כשהמחסום נמצא בתנועה, יורד או עולה?

 • מותר להמשיך בנסיעה בתנאי שנוהגים בזהירות.
 • מותר להמשיך בנסיעה כשהמחסום התחיל להתרומם.
 • מותר להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום לא הגיע למצבו התחתון וננעל.
 • אסור להמשיך בנסיעה כל עוד המחסום נמצא בתנועה לכל כיוון או כשהוא במצב אופקי.
3160

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91