מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0101. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן נתיב באיור?

 • 4
 • 7
 • 6
 • 3
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0102. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן שטח הפרדה באיור?

 • 8
 • 2
 • 1
 • 4
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0103. באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

 • 6
 • 1
 • 7
 • 3
3082

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0104. למי מותר לנסוע בכיוון ההפוך לכיוון התנועה בכביש חד-סטרי?

 • לרכב ביטחון בלבד.
 • רק לנוהגים ברכב פרטי.
 • רק לאופנועים ולאופניים.
 • רק לרכב המוביל לפחות ארבעה נוסעים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0105. באילו תנאים מותר לסטות מנתיב הנסיעה?

 • בנהיגה במהירות אטית ובסטייה חדה.
 • לאחר איתות ומבט במראות בלבד.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • אסור לסטות כלל מנתיב הנסיעה.
3105

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0106. באילו תנאים מותר לסטות מקו הנסיעה?

 • סטייה מותרת רק בכביש שאין בו תנועת כלי רכב.
 • בתנאי שלא ייגרם סיכון או הפרעה לעוברי דרך.
 • בנהיגה במהירות נמוכה ובסטייה חדה.
 • אסור לסטות כלל מקו הנסיעה.
3106

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0107. מהו האופן הנכון לביצוע פנייה ימינה?

 • בכל דרך שהיא לאחר איתות מתאים.
 • בקשת רחבה מימין הכביש לכל נתיב בכביש שאליו אני נכנס.
 • מכל נתיב בכביש לנתיב הימני ביותר בכביש אליו אני נכנס.
 • בנהיגה במהירות סבירה, ללא הפרעה או סיכון, מהנתיב הימני לנתיב הימני בכביש אליו אני נכנס.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0108. הצומת שלפניך מתומרר ומסומן בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנייה ימינה מרחוב ב' (B) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 7 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 7 לנתיב 6 בלבד.
 • מנתיב 7 או מנתיב 8 לנתיב 6 או לנתיב 5.
 • מנתיב 8 לנתיב 6.
3108

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0109. מה עלי לבדוק לפני תחילת הפנייה ימינה?

 • שלא חונה כל רכב בצד שמאל של הדרך.
 • שאין רכב בתנועה מצדי השמאלי.
 • שאין רכב בתנועה מימיני.
 • כיוון נכון של המראה השמאלית.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0110. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
3110

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0111. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 או מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
3111

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0112. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 6.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
3112

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0113. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 4.
3113

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0114. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ג' (C)?

 • מנתיב 1 או מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 3.
3114

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0115. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב א' (A) לרחוב ב' (B)?

 • מנתיב 2 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 4.
 • מנתיב 2 לנתיב 4.
 • מנתיב 1 לנתיב 3 או לנתיב 4.
3115

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0116. הצומת שלפניך מתומרר בדיוק כבציור. מהו האופן הנכון לפנות מרחוב ג' (C) לרחוב א' (A)?

 • מנתיב 5 לנתיב 4.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 בלבד.
 • מנתיב 5 לנתיב 3 או לנתיב 4.
 • מנתיב 6 לנתיב 4.
3116

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0117. באילו תנאים מותר לפנות פניית פרסה?

 • פניית פרסה מותרת רק בכביש בעל שלושה נתיבים לפחות.
 • מותר בכל מקום אבל אסור לתמרן בכביש לצורך ביצוע הפנייה.
 • כאשר אין הפרעה לתנועה או אין סיכון לעוברי דרך ואין תמרור האוסר פניית פרסה.
 • הפנייה מותרת בצומת בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0118. אסור לנהג לפנות פניית פרסה כאשר:

 • הוא נוהג ברכב שאורכו יותר משמונה מטרים.
 • הוא נוסע בכביש דו-סטרי.
 • מוצב תמרור האוסר פנייה שמאלה.
 • אין הוא נראה לנהג רכב אחר המתקרב מכל צד שהוא.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0119. מאיזה נתיב מותר לפנות פניית פרסה לשמאל?

 • מנתיב לפנייה שמאלה או מכל נתיב אחר שאין בו סימון או תמרור האוסר פנייה שכזו.
 • מהנתיב הקרוב ביותר אל שטח ההפרדה, המסומן בחץ ישר (קדימה).
 • רק מנתיב שבו מסומן חץ ישר (קדימה) על פני הכביש.
 • מהנתיב השמאלי בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0120. באילו תנאים מותרת נסיעה לאחור?

 • אם יש צורך, בתנאי שלא ייגרמו סיכון או פגיעה, הטרדה או הפרעה לעוברי דרך אחרים.
 • נסיעה לאחור אינה מותרת כלל.
 • רק אם הרכב סמוך למדרכה.
 • רק בתנאי שמאחורי הרכב יעמוד אדם מכוון שייראה לעיני נהג הרכב.
3120

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91