מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0481. החובה לנקוט אמצעי זהירות בדרך חלה:

 • רק על הנוהגים ברכב.
 • רק על הולכים ברגל.
 • על כל עובר דרך.
 • רק על אדם הלומד נהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0482. מה משמעות התמרור?

 • הפנייה ימינה היא לכביש חד-סטרי.
 • הפנייה ימינה מותרת לרכב אטי בלבד.
 • ההודעה שמעל לתמרור או מתחתיו מיועדת לפונה בכיוון החץ בלבד.
 • הפנייה ימינה אסורה.
3482

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0483. מה פירוש התמרור?

 • מכאן ולאורך קטע של 2,500 מטרים יש ירידה תלולה.
 • לאורך קטע של 2,500 מטרים יש עלייה תלולה המתחילה עתה.
 • בעוד 2,500 מטרים מתחילה ירידה תלולה.
 • בעוד 2,500 מטרים מתחילה עלייה מסוכנת.
3483

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0484. מה פירוש התמרור?

 • זהירות! כביש משובש.
 • זהירות! מכשולים בדרך.
 • זהירות! פסי האטה בדרך שלפניך.
 • זהירות! שטחים מתים.
3484

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0485. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט בגלל עבודות בכביש.
 • האט והתכונן לעקוף מכשולים בדרך.
 • האט – כביש משובש לפניך.
 • האט ועבור את פסי ההאטה בזהירות.
3484

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0486. מה פירוש התמרור?

 • עצור! הנסיעה מותרת רק לרכב חקלאי.
 • תן זכות קדימה לטרקטורים הנוסעים בקטע.
 • הכניסה לטרקטורים אסורה.
 • זהירות! רכב עבודה או טרקטור חוצה בדרך שלפניך.
3486

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0487. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • תן זכות קדימה לרכב חקלאי בדרך מהירה.
 • הדלק אורות והיצמד לימין הדרך.
 • צפור ברציפות להזהרת נהגי הטרקטורים.
 • האט לקראת מפגש אפשרי עם כלי רכב חקלאי כבד ואיטי.
3486

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0488. מה פירוש התמרור?

 • זהירות! רכב מנועי דו-גלגלי.
 • תן זכות קדימה לרוכבי אופנועים.
 • שביל לרוכבי אופניים.
 • תנועת אופניים חוצה בדרך שלפניך.
3419

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0489. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • התרחק משפת הכביש הימנית.
 • סע בשמאל הכביש כדי לא לסכן איש.
 • האט והיכון לקראת מפגש אפשרי עם רוכבי אופניים בדרך שלפניך.
 • זכות הקדימה שלך. המשך לנסוע במהירות.
3419

| «C1» | «C» | «A» | «1» | «В» |

0490. מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי (כביש חד-סטרי לפניך).
 • הכניסה אסורה לרכב מנועי (כביש חד-סטרי לפניך).
 • כביש סגור – בשני הכיוונים – לכל רכב.
 • הכניסה אסורה בנתיב המסומן מתחת לתמרור.
3490

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0491. מה משמעות התמרור?

 • תמרור מודיעין: הכניסה אסורה לרכב שאינו מנועי בשני הכיוונים.
 • תמרור אזהרה: הכניסה אסורה לרכב מנועי בשני הכיוונים.
 • כביש דו-סטרי לפניך.
 • אסורה הכניסה לכל רכב (כביש חד-סטרי. יש תנועה ממול).
3491

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0492. מה פירוש התמרורים?

 • אסורה פניית פרסה לשמאל בלבד.
 • הפנייה שמאלה אסורה לרכב ציבורי בלבד.
 • אסורה פנייה שמאלה ופניית פרסה שמאלה.
 • הפניה הקרובה שמאלה או הפניה הקרובה ימינה - בהתאמה - אסורות.
3492

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0493. מה משמעות התמרור?

 • קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
 • קצה קטע הדרך שבו מותרת העקיפה.
 • קצה קטע הדרך העירונית.
 • אסורה העקיפה לרכב ציבורי בלבד.
3493

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0494. מה משמעות התמרור?

 • אסורה פנית פרסה לשמאל וגם פנייה שמאלה.
 • הפנייה שמאלה אסורה.
 • פניית פרסה הקרובה לשמאל אסורה.
 • אסורה פניית פרסה לשמאל בשעות החשכה בלבד.
3494

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0495. מה פירוש התמרור?

 • זכות הקדימה בדרך הצרה היא שלך.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
 • מגבלות בתנועה מימין הדרך.
3495

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0496. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • אפשר לרכב הבא ממול לחלוף על פניך בלי שיתעכב ובלי שיסטה מנתיבו.
 • הגבר מהירות כדי לסיים את התנועה בקטע בזמן קצר.
 • המשך בנסיעה במהירות הרגילה – זכות הקדימה שלך.
 • הימנע משימוש בעת הנסיעה בנתיב הימני.
3495

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0497. מה פירוש התמרור?

 • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב אטי בלבד.
 • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב ציבורי בלבד.
 • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי הנע על יותר משני גלגלים.
 • אסור לעקוף או לעבור על פניו של רכב שאינו מנועי הנע על יותר משישה גלגלים.
3497

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0498. על פי תמרור האם לאופנוע מותר לעקוף רכב נוסעים פרטי?

 • רשאי, רק בכביש חד-סטרי.
 • כן.
 • רשאי, ביום בלבד.
 • לא.
3497

| «A» | «В» |

0499. מה פירוש התמרור?

 • אסור לכל רכב שמשקלו הכולל המותר יותר משמונה טונות, לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי.
 • אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-12 טונות לעקוף.
 • רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר לפחות 14 טונות רשאי לעקוף או לעבור על פניו של רכב מנועי, הנע על יותר משני גלגלים.
 • אסור לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג לעקוף (מותר לו לעקוף אופנוע).
3499

| «C1» | «C» |

0500. מה פירוש התמרור?

 • קצה קטע הדרך שעליו חל איסור עקיפה.
 • קצה קטע דרך שאינה עירונית.
 • קצה קטע דרך עירונית.
 • קצה קטע הדרך שבו משאיות רשאיות לנסוע בשול.
3386

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91