מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0181. כיצד תנהג כאשר אתה מתקרב לצומת שלפניו מוצב תמרור "עצור"?

 • עליך לעצור רק אם שוטר נתן הוראה.
 • עליך לעצור רק אם כלי רכב נעים מימין, בדרך החוצה.
 • תן זכות קדימה לרכב (אחר) הנכנס או מתקרב לצומת מכביש אחר.
 • עצור ותן זכות קדימה לרכב הנכנס או המתקרב לצומת מכביש אחר.
3181

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0182. היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

 • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
 • לפני קו העצירה וסמוך אליו.
 • אין חשיבות למקום העצירה, אך יש לעצור לפני הכניסה לצומת.
 • אחרי מעבר החצייה, אבל לפני הצומת.
3182

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0183. היכן תעצור על פי הנראה בתמונה?

 • במקום שבו תוכל לראות את התנועה בדרך החוצה (בלי להיכנס לצומת).
 • לפני העמוד שעליו מוצב התמרור.
 • לפני מעבר החצייה בכל מקרה.
 • לפחות עשרה מטרים לפני הצומת.
3183

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0184. מה מורה התמרור?

 • האט ותן זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה (אין צורך לעצור).
 • עצור ותן זכות קדימה.
 • עצור לרגע, בדוק את מצב התנועה והמשך בנסיעתך.
3184

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0185. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.
 • אין צורך לציית להוראת הרמזור אלא להוראות התמרורים.
 • עצור לפני הצומת ואל תיכנס לצומת.
 • עצור לפני הצומת והמשך בנסיעה ללא הפרעה.
3185

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0186. כיצד תנהג בהתקרבך לצומת שבו מוצב רמזור שמהבהב בו אור צהוב?

 • עצור בכל מקרה לפני מעבר החצייה.
 • האץ את נסיעתך לפני התחלפות האור לאדום ברמזור.
 • האט את נסיעתך, ואף עצור אם צריך – על פי התנועה שבסביבה.
 • האט את הנסיעה ותן זכות קדימה לרכב הבא משמאל בלבד.
3186

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0187. באילו תנאים מותר לחצות מסילת ברזל?

 • כשתמרור "עצור" או רמזור אדום מוצבים בכיוון נסיעתך.
 • מותר לחצות לאחר מתן זכות קדימה לכלי הרכב המתרחקים מהמפגש, בלי להפריע להם.
 • כשהמחסום מתחיל להתרומם.
 • כשהמפגש פנוי, המחסום מורם ואפשר להשלים את החצייה בבטחה.
3155

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0188. אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?

 • עליך לאותת ביד שמאל ולהשתלב במהירות בתוך זרם התנועה.
 • עליך לאותת על כוונתך ולהבטיח כי תוכל להשתלב בתנועה, בלי לסכן את עוברי הדרך האחרים.
 • עליך לאותת לפני תחילת הנסיעה ולצאת ממקומך לכביש בזריזות.
 • אותת שמאלה וסע. הרכב האחר חייב לתת לך זכות קדימה.
3188

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0189. כיצד תנהג בהתקרבך למעבר חצייה שחוצים בו הולכי רגל?

 • האט את נסיעתך, צפור והזהר את הולכי הרגל על כוונתך להמשיך בנסיעתך.
 • האט תמיד את נסיעתך ואף עצור אם צריך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את החצייה בבטחה.
 • האץ ועבור לפני הולכי הרגל או מאחוריהם, בלי לסכן אותם.
 • עצור ותן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים את הכביש משמאל לימין בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0190. כיצד יש להתייחס למעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה?

 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו אותו כשני מעברי חצייה נפרדים.
 • אין הבדל בין מעבר חצייה מחולק למעבר חצייה לא מחולק. שניהם נחשבים מעבר אחד.
 • מעבר חצייה המחולק על ידי שטח הפרדה הוא מעבר חצייה אחד ארוך.
 • יש להתייחס למעבר החצייה כאל שני מעברים, רק אם יש גינה המפרידה ביניהם.
3190

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0191. כיצד תנהג אם נחסם נתיב נסיעתך בכביש?

 • ציית לאות הניתן על ידי שוטר, אתת או תמרור.
 • עבור את החסימה מצד ימין בלבד. הרכב הבא ממול ייתן לך זכות קדימה.
 • סע בזהירות בלי להתייחס לתמרורים המוצבים במקום.
 • עבור בזריזות את החסימה מימין או משמאל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0192. כיצד יש לנהוג כאשר נחסם נתיב נסיעתך?

 • יש לתת זכות קדימה לרכב הבא מנגד (ממול).
 • סע! זכות הקדימה בדרך שלפניך היא שלך.
 • יש לנצל את המדרכה למעבר, אם היא פנויה.
 • יש לצפור ולעבור את המכשול שלפניך.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0193. האם מותר לעצור בדרך עירונית, להעמיד ולהחנות רכב על הכביש או על שולי הדרך?

 • מותר, ובלבד שהרכב יהיה בהשגחה.
 • מותר, כאשר אין איסור בחוק או בתמרור וכשאין הפרעה לתנועה.
 • מותר תמיד.
 • אסור לחנות בשול בכל מקרה.
3896

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0194. נהג יורד במורד ארוך בדרך שאינה עירונית:

 • עליו לשלב הילוך גבוה כדי לסיים את הירידה בזמן קצר.
 • עליו לשלב הילוך נמוך לפי שיפוע הדרך.
 • עליו לבלום כל כמה שניות כדי שלא לנסוע מהר מדי.
 • עליו לנסוע בהילוך סרק (ניוטרל).

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0195. איזה רכב רשאי לעצור או לעמוד בשול דרך שאינה עירונית המסומנת כדרך ראשית?

 • רכב עבודה או טרקטור.
 • רכב העוסק בממכר ירקות ופירות לעוברי הדרך.
 • גורר ונגרר, תומך ונתמך, שרוחבם אינו עולה על שלושה מטרים.
 • רכב העוסק בביצוע עבודות ציבוריות ורכב צה"ל – לשם מילוי תפקידם.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0196. האם מותר להוריד או להעלות נוסעים בדרך מהירה?

 • מותר, בתנאי שהשוליים רחבים.
 • מותר רק לרכב ציבורי.
 • מותר רק באור יום.
 • אסור לחלוטין.
3147

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0197. האם מותר לעצור, להעמיד או להחנות רכב בדרך מהירה?

 • מותר, בתנאי שיש שול רחב דיו.
 • אסור, פרט לרכב ציבורי.
 • אסור, פרט לרכב דו-גלגלי.
 • אסור, אלא אם כן סומן אחרת במפורש.
3147

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0198. כיצד תסמן רכב שהיה הכרח להשאירו עומד בדרך?

 • תפעיל את שני מחווני הכיוון הקדמיים.
 • תפעיל את פנסי החזית ב"זמן תאורה".
 • תציב פנס מהבהב שייראה למרחק של 30 מטרים.
 • תציב משולש אזהרה, שייראה ממרחק 100 מטרים לפחות על ידי נהג רכב הבא מאחורי הרכב העומד.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0199. מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו?

 • כאשר הרכב אינו נעול.
 • כאשר הרכב מפריע לתנועה או מסתיר תמרור.
 • ליד אבני שפה הצבועות כחול-לבן.
 • כאשר הרכב חונה בנתיב השמאלי בכביש חד-סטרי בדרך עירונית.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0200. האם מותר להחנות רכב בצד שמאל בכביש דו-סטרי?

 • מותר, ובתנאי שהרכב יחנה סמוך למדרכה.
 • מותר – בכביש שרוחבו יותר משמונה מטרים.
 • אסור.
 • מותר – בכביש שיש בו שלושה נתיבים או יותר.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91