מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0701. אתה נוהג ברכב 3. מה יהיה סדר הכניסה של כלי רכב שהגיעו יחד לצומת שאין בו תמרורים, על פי כללי מתן זכות קדימה?

 • אתה תיכנס ראשון (3), משאית האשפה שנייה (1) ולבסוף הרכב הפרטי (2).
 • אתה תיכנס ראשון (3), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • הרכב הפרטי ייכנס ראשון (2), אתה שני (3) ולבסוף משאית האשפה (1).
 • משאית האשפה תיכנס ראשונה (1), הרכב הפרטי שני (2) ולבסוף אתה (3).
3701

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0702. אתה נוהג ברכב 3. מי ייכנס ראשון אל הצומת, על פי כללי מתן זכות קדימה (אין תמרורים בצומת)?

 • הרכב שבו אתה נוהג (3).
 • רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופנוע (2).
 • אין פתרון בחוק למצב הנתון.
3702

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0703. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת, על פי כללי מתן זכות הקדימה?

 • הרכב הפרטי האדום ייכנס ראשון (1) ואחריו האופניים (2).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
 • רוכב האופניים ייכנס ראשון (2) ואחריו הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו ייכנס ראשון (3) ואחריו הרכב הפרטי האדום (1).
3703

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0704. אתה נוהג ברכב 3. מהו סדר כניסתם של כלי הרכב לצומת שלפניך, על פי כללי מתן זכות קדימה?

 • ראשון ייכנס אל הצומת הרכב שממשיך בנסיעה ישר קדימה.
 • רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב הכחול (1), רוכב האופנוע (2), הרכב שאתה נוהג בו (3).
 • הרכב שאתה נוהג בו (3), רוכב האופנוע (2), הרכב הכחול (1).
3704

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0705. אני נוהג ברכב 3. מהו סדר הכניסה לצומת שאליו אני מתקרב, על פי כללי מתן זכות הקדימה (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

 • הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1).
 • רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2), הרכב שאני נוהג בו (3).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), הרכב האדום (2), רוכב האופניים (1).
 • הרכב שאני נוהג בו (3), רוכב האופניים (1), הרכב האדום (2).
3705

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0706. האם אתה (רכב 3) חייב לתת זכות קדימה לרוכב האופניים (2) במעגל התנועה?

 • לא, כי רוכב האופניים ייתן תמיד זכות קדימה לרכב אחר.
 • כן, תמיד.
 • לא. על רוכב אופניים לא חלים כללי זכות קדימה במעגל תנועה.
 • לא חייב - תלוי ברצון הטוב שלך.
3706

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0707. כיצד תנהג (רכב 3) בפנייה שלפניך?

 • סע. לך (3) יש זכות קדימה בצומת.
 • תן זכות קדימה לשני כלי הרכב (1, 2).
 • תן זכות קדימה לרכב הירוק (1).
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (2).
3707

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0708. כיצד תנהג (רכב 3) בהתקרבך אל הצומת (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

 • לך (3) יש זכות קדימה, מכיוון שאתה חוצה בקו ישר.
 • היכנס לצומת לפני משאית האשפה (2), כי היא חייבת לתת לך זכות קדימה (אתה (3) בא מימינה).
 • תן זכות קדימה לטרקטור (1) ולמשאית (2) החוצים את דרכך.
 • תן זכות קדימה רק לטרקטור הבא מימין (1).
3708

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0709. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (2) ולאוטובוס הצהוב (1).
 • סע קדימה בזהירות. נהגי כלי הרכב (1, 2 ) חייבים לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לאופנוע בלבד (2).
 • תן זכות קדימה לאוטובוס הצהוב בלבד (1).
3709

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0710. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך?

 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע (1).
 • לך (3) יש זכות קדימה על פני כלי הרכב האחרים.
 • הראשון שמגיע לצומת נכנס לצומת.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (2).
3710

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0711. אתה נוהג ברכב (3). למי תיתן זכות קדימה?

 • לאף אחד. לך (3) יש זכות קדימה
 • לרוכב האופנוע (1) ולאוטובוס (2).
 • לאוטובוס בלבד (2).
 • לרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
3711

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0712. איזה רכב צריך להיכנס ראשון אל הצומת?

 • האוטובוס הצהוב (1).
 • הרכב הפונה שמאלה (3).
 • הרכב הקרוב ביותר אל הצומת.
 • רוכב האופניים (2).
3712

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0714. אתה נוהג ברכב (2). כיצד תנהג במצב הנתון?

 • היכנס לצומת יחד עם הרכב האדום (1).
 • המשך בנסיעה כרגיל – הרכב האדום (1) פונה שמאלה ולכן עליו לתת לך זכות קדימה.
 • המשך בנסיעתך (2) – אתה נוסע בדרך הראשית.
 • תן זכות קדימה לרכב האדום (1).
3714

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0715. כיצד תנהג (רכב 2) בצומת שלפניך?

 • תמתין ותיתן לרכב הצהוב (1) לעבור לפניך.
 • תעצור (2) לפני הכניסה לצומת ותבדוק את מצב התנועה והתימרור.
 • תמשיך בנסיעתך בזהירות, אגב שמירת קשר עין עם הרכב הצהוב (1). עליו לתת לך זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (1), כי הוא בא מימינך.
3715

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0716. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

 • תמיד הטרקטור (2) ייכנס אחרון אל הצומת.
 • אתה הרכב הפונה שמאלה (3), אחריך הטרקטור (2), אחריו הרכב הכחול (1).
 • הרכב הפונה שמאלה (3), הרכב הכחול (1), הטרקטור (2).
 • הטרקטור (2), אתה הרכב הפונה שמאלה(3), הרכב הכחול (1).
3716

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0717. מהו סדר כניסת כלי הרכב אל הצומת, על פי החוק?

 • הרכב האדום (1), האופנוע (2), הרכב שלך (3).
 • האופנוע (2), הרכב שלך (3), הרכב האדום (1).
 • הרכב האדום (1), הרכב שלך (3), האופנוע (2).
 • האופנוע (2), הרכב האדום (1), הרכב שלך (3).
3717

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0718. כיצד תנהג בצומת שלפניך (הרכב האדום אינו רכב ביטחון)?

 • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1).
 • תן זכות קדימה לרכב הפרטי (1) ולמשאית (2).
 • היכנס (3) לצומת. לך יש זכות קדימה בצומת.
 • אפשר לרכב הגדול (2) לנסוע. תמיד זכות הקדימה היא של הרכב הגדול.
3718

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0719. כיצד תנהג (רכב 3) בצומת שלפניך – על פי החוק, כמובן?

 • תן זכות קדימה לרכב הצהוב (2).
 • עבור בזהירות. שני הנהגים חייבים לתת לך (3) זכות קדימה.
 • תן זכות קדימה לרכב הכחול (1).
 • תן זכות קדימה לשני כלי הרכב (2,1).
3719

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0720. כיצד תנהג בצומת שלפניך?

 • צפור לרוכב האופנוע להזהירו ותמשיך בנסיעה
 • תן זכות קדימה לרוכב האופנוע.
 • המשך בנסיעה ישר ותהבהב באורות הגבוהים לרוכב האופנוע
 • המשך לנסוע. על רוכב האופנוע לתת לך זכות קדימה
3720

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0721. בתמונה שלפניך:

 • זכות הקדימה שלך תמיד (2) כי אתה בא מימין.
 • זכות הקדימה היא שלך תמיד (2).
 • נהג הרכב האדום (1) צריך לתת לך זכות קדימה.
 • עליך לתת זכות קדימה לרכב האדום (1), שבמעגל התנועה.
3721

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91