מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0541. האם מותר לפנות פניית פרסה שמאלה במקום שבו מוצב התמרור?

 • אסור תמיד.
 • מותר תמיד – גם אם מוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • מותר בצומת מרומזר; אסור בצומת לא מרומזר.
 • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
3541

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0542. מה פירוש התמרור?

 • פנה שמאלה מאחורי התמרור.
 • סע רק שמאלה. פניית פרסה אסורה.
 • סע שמאלה - פנה לפני התמרור.
 • כניסה לכביש חד-סטרי.
3541

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0543. האם מותר לפנות פניית פרסה ימינה במקום שבו מוצב התמרור?

 • מותר – באין תמרור אחר האוסר זאת.
 • אסור.
 • מותר – באור יום בלבד.
 • מותר - גם אם מוצב תמרור האוסר זאת.
3539

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0544. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • סע ימינה ופנה לפני התמרור.
 • פנה פניית פרסה ימינה בצומת הקרוב.
 • פנה ימינה אחרי התמרור.
 • סע שמאלה ואחר כך ימינה.
3544

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0545. מה פירוש התמרור?

 • כניסה לכביש חד-סטרי.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
 • סע ישר קדימה בלבד.
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
3545

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0546. התמרור שבתמונה מוצב בצומת ללא כל תמרור נוסף. האם מותר לפנות שמאלה?

 • מותר, רק בשעות היום.
 • מותר, בצומת מרומזר.
 • אסור.
 • מותר, רק בצומת.
3545

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0547. כאשר מוצב התמרור בצומת שלפניך:

 • יש עלייה תלולה לפניך.
 • מותר לנסוע ישר קדימה מהנתיב השמאלי בלבד.
 • הכביש שמעבר לצומת הוא כביש חד-סטרי.
 • מותר לנסוע ישר קדימה בלבד.
3545

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0548. מה פירוש הסמל?

 • חניון לתיקון אוטובוסים בלבד.
 • חניון-לילה לאוטובוסים בלבד.
 • חניון בתשלום לאוטובוסים בלבד.
 • חנה וסע.
3548

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0549. מה פירוש התמרור?

 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני בלבד.
 • דרך מפותלת לשני כיווני הנסיעה בצומת הקרוב.
 • סע ימינה או שמאלה.
 • פניית פרסה שמאלה אסורה.
3549

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0550. מה פירוש התמרור?

 • בצומת שלפניך מותרת רק פניית פרסה שמאלה.
 • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור את מעגל התנועה מצדו הימני.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי בלבד.
 • לך זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך. עבור את המעגל מימינו.
3550

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0551. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • סע ימינה או שמאלה. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לתחבורה ציבורית בלבד.
 • כשאתה נוסע במעגל התנועה עליך לתת זכות קדימה למתקרבים למעגל מהזרועות השונות.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו השמאלי בלבד.
 • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה ועבור במעגל מימין.
3550

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0552. מה פירוש התמרור?

 • הפנייה ימינה או שמאלה אסורה.
 • הנסיעה קדימה אסורה.
 • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני.
 • מותר לעבור את המקום המסומן מצדו הימני או השמאלי.
3552

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0553. מה מציין התמרור?

 • מותר לחנות גם בכיוון ההפוך לכיוון התנועה.
 • מעגל תנועה לפניך.
 • מזרקה פעילה.
 • הנהג חייב לפנות פניית פרסה.
3550

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0554. אתה נוהג ברכב מסחרי ומגיע לתמרור הזה:

 • עבור רק משמאל. לתחבורה ציבורית מותר לנסוע גם מימין.
 • עבור רק מימין. לתחבורה ציבורית בלבד מותר לעבור גם משמאל.
 • נהג ישר (קדימה) בלבד.
 • עבור מימין או משמאל לפי בחירתך.
3513

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0555. התמרור הזה מוצב לפניך, מה תעשה?

 • עבור את התמרור מימינו. רק לנוהג ברכב ציבורי מותר לעבור משמאל לתמרור.
 • תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה.
 • מותר לך לעבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני או השמאלי.
 • עבור את התמרור רק משמאלו.
3552

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0556. מה פירוש התמרור?

 • רחוב מימין ללא מוצא.
 • לך יש זכות קדימה בדרך החוצה.
 • דרך לרכב מנועי בלבד.
 • כניסה מיוחדת לבתי ספר או גני ילדים.
3556

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0557. כאשר הכביש מחולק בקו קטעים:

 • מותר לך לעקוף אם הדרך פנויה.
 • אסור לעקוף – עד למקום שבו מוצב תמרור "קצה איסור עקיפה".
 • אסור לעקוף – עד למקום ששם הופך קו הקטעים לקו רצוף.
 • מותר לך לעקוף רכב אטי בלבד.
3557

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0558. מה פירוש התמרור?

 • מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל.
 • תנועה דו-סטרית לפניך.
 • מותר לך לנסוע בכל נתיב בכביש.
 • לך יש זכות קדימה על פני כלי הרכב המתקרבים ממול.
3473

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0559. מותר לפנות פניית פרסה לשמאל:

 • רק מהנתיב השמאלי ביותר שבו מותר לך לנסוע.
 • מנתיב לפנייה שמאלה וכן מכל נתיב אחר שאין בו תמרור או סימון האוסר פניית פרסה.
 • מנתיב לפנייה שמאלה בלבד.
 • מכל נתיב בכביש המסומן בחצים לפנייה שמאלה או ימינה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0560. מי צפוי להגיע ממול כשהחץ בתמרור צהוב?

 • רכב המשמש לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
 • רכבת בלבד.
 • אוטובוס סיור בלבד.
 • רכב המסיע יותר משני נוסעים.
3560

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91