מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0942. כיצד תנהג בהתאם למצב שלפניך?

 • סטה שמאלה ועקוב אחר שינוי בהתנהגותם של המשתמשים האחרים בדרך.
 • הגבר מהירות ועבור בזריזות את הסכנה המידית האורבת מימינך.
 • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות וצפור צפירת אזהרה.
 • עבור לנתיב השמאלי, הגבר מהירות והמשך לעקוב אחר האופניים.
3942

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0943. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • המשך כרגיל כשהדרך פנויה.
 • עבור ליד התמרור במהירות. הוא מיועד לנהגים איטיים.
 • האט והיצמד לימין - עקולים בדרך שלפניך.
 • צפור לפני הכניסה לעקומה. חשוב שהכול ידעו שאתה בדרך.
3943

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0944. כיצד תנהג על פי המופיע בתמונה?

 • המשך בנסיעה רגילה ושים לב לכלי הרכב האחרים שבכיוון נסיעתך.
 • עבור לנתיב השמאלי, מכיוון שהנתיב הימני עומד להסתיים בעוד מרחק קצר.
 • סע בנתיב הימני והתכונן לעבור לנתיב השמאלי, כשיגדל מספר הנתיבים.
 • האט ואפשר לכלי רכב שיחלפו משמאלך במהירות להשתלב בנתיב השמאלי.
3944

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0945. כיצד תנהג על פי התמרורים המופיעים לפניך?

 • סע כרגיל. הצבת התמרורים אינה חוקית בעליל והיא אינה מחייבת אותך.
 • המשך כרגיל. זכור כי הנסיעה במהירות הפחותה מהרשום בתמרור אסורה.
 • האט והיצמד לימין לפני הכניסה לעקומה.
 • התמרור האחרון הוא הקובע: סע במהירות של 90 קמ"ש.
3945

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0946. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

 • הגדלת רדיוס הסיבוב, כדי לשמור על מהירות סבירה.
 • שמירה על רדיוס סיבוב קטן והתאמת המהירות לרדיוס כזה.
 • האט לפני הכניסה לעקומה; האץ בעדינות ביציאה ממנה.
 • האצה בכניסה לעקומה;, האטה בתוכה וביציאה ממנה.
3946

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0947. מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

 • האצה בכניסה לעקומה והאטה בתוכה וביציאה ממנה.
 • האטה ושמירה על ימין הכביש, עקב שדה ראייה מוגבל.
 • שמירה על רדיוס סיבוב קטן והתאמת המהירות.
 • הגדלת רדיוס הסיבוב, כדי לשמור על מהירות סבירה. מותר גם לעקוף.
3947

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0948. מה הבעיה בתמונה?

 • בגלל הרכב החונה, אין האוטובוס יכול להיכנס למפרץ שלו בכביש, והדבר יגרום להפרעה לתנועה בעת עצירתו.
 • הפרחים המוצבים בתחנה מסתירים לנוסעים המחכים בה את שדה הראייה.
 • הימצאות פרחים בתחנה מנעימה את שהותם של הנוסעים ואינה גורמת כל בעיה.
 • הימצאות מוכר הפרחים גורמת לאוטובוס לשהות בתחנה זמן ממושך יתר על המידה.
3948

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0949. מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

 • נהג הרכב הכחול (1) אינו מפעיל את המחוון השמאלי.
 • אף על פי שהשמים מעוננים, אורות הרכב הכחול (1) אינם דולקים.
 • נהג הרכב הכחול (1) אינו שומר רווח גדול דיו מהרכב שלפניו.
 • נהג הרכב הכחול (1) נוהג בנתיב השמאלי במקום בנתיב הימני.
3949

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0950. כאשר יורד גשם חזק:

 • מותר להדליק אורות ערפל.
 • מותר להדליק אורות גבוהים.
 • חובנ לנהוג במהירות שאינה עולה על חצי מהמהירות המרבית המותרת.
 • מותר להדליק מהבהבי חירום צהובים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0951. החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

 • עליך לוודא לפני שתצא מהרכב שיציאתך אינה מפריעה או מסכנת איש מעוברי הדרך.
 • עליך לוודא שהנוסע שבמושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
 • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.
 • עליך להדליק את אורות החנייה אם אין תאורה ברחוב.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0952. על פי הנראה בתמונה קיימים תנאי נהיגה מכבידים. מה הם תנאים אלה?

 • עקב תנאי מזג האוויר קשה להבחין בתמרורים.
 • הכביש רטוב, הראות לקויה והתנועה צפופה.
 • אין כל בעיה בדרך. מצב התנועה הקיים בצומת אינו מחייב אותנו לזהירות יתר.
 • בצומת מותקנת מצלמה, ולכן העובר באדום ייתפס.
3952

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0953. כיצד עליך לנהוג במצב המתואר בתמונה?

 • הפעל אור גבוה והיצמד למרכז הכביש – כך יוכל הרכב הבא ממול להבחין בך.
 • הפעל את ארבעת מחווני הכיוון, כדי להעיר את תשומת לבו של נהג הרכב הבא מנגד.
 • הפעל אור גבוה שיאפשר לך להגדיל את שדה הראייה לטווח ארוך יותר.
 • עמעם אורות, היצמד לימין והאט את נסיעתך עד כדי אפשרות עצירה.
3953

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0954. כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

 • יש לצפור כמה פעמים במעבר ליד רוכבי אופניים, כדי להסב את תשומת לבם.
 • האט בסביבת רוכב האופניים וסטה שמאלה אם אפשר.
 • הגבר את מהירות נסיעתך בעוברך ליד רוכבי אופניים, כדי לקצר את משך העימות עמם.
 • המשך בנסיעה ללא שינוי. רוכבי האופניים אינם מסכנים את כלי הרכב.
3942

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0955. בהמשך הדרך חלים שינויים בסדרי התנועה. כיצד תיערך לקראת שינויים אלה, כשאתה נוהג בנתיב הימני?

 • מספר הנתיבים הולך ומצטמצם. עבור לנתיב השמאלי בלי להפריע לכלי הרכב בנתיב הזה.
 • אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב רק לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך מימין.
 • אתה נוהג בנתיב הימני. שים לב לכלי הרכב המשתלבים לנתיבך, משמאל ומימין.
 • מספר הנתיבים הולך וגדל. הישאר בנתיב הימני והמשך לנסוע בימין הכביש.
3955

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0956. כיצד תנהג בהמשך הדרך?

 • מספר הנתיבים הולך וקטן. הישאר בנתיב נסיעתך.
 • מספר הנתיבים הולך וקטן. עבור לנתיב הימני והמשך לנסוע בימין הכביש.
 • מספר הנתיבים הולך וגדל. בחר בנתיב השמאלי והמשך בו.
 • מספר הנתיבים הולך וגדל. בחר את הנתיב המרכזי והמשך בו.
3956

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0957. מי חייב לציית לתמרור "עצור" המופיע בתמונה?

 • נהג רכב המבקש להמשיך בנסיעה ישר.
 • נהג רכב המבקש לפנות שמאלה וכן הנהג הממשיך בנסיעה ישר.
 • כל נהג רכב המתקרב אל הצומת.
 • נהג רכב המבקש לפנות שמאלה.
3957

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0958. בכביש שלפניך מתקיימות מגבלות. מה הן המגבלות האלה?

 • על פי הסימונים, נעשות עבודות בכביש שלפניך – הגבלת המהירות ואיסור עקיפה למשאיות.
 • יש הגבלה בשדה הראייה.
 • בכביש יש עומס תנועה.
 • הנסיעה היא בדרך עירונית.
3958

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0959. החוק מחייב שכאשר מסיעים נוסע נוסף באופנוע?

 • גיל הנוסע 10 שנים לפחות.
 • גיל הנוסע 12 שנים לפחות.
 • שתי רגלי הנוסע ייתמכו בתומכי רגליים משני צדי האופנוע.
 • גיל הנוסע 6 שנים לפחות.

| «A» |

0960. לפי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה ימינה היא:

 • כביש ללא מוצא.
 • דרך עירונית.
 • דרך שאינה עירונית ואינה דרך מהירה.
 • דרך מהירה.
3960

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0961. על פי התמרורים המופיעים בתמונה, הדרך הפונה שמאלה היא:

 • דרך מהירה.
 • כביש ללא מוצא.
 • דרך ראשית שאינה עירונית.
 • דרך עירונית.
3960

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91