מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0401. מטרתו של תמרור מודיעין:

 • לספק מידע על מקומות ועל כיוונים.
 • להורות לנהגי רכב כיצד לנהוג.
 • להזהיר עוברי דרך על סכנות קרובות בדרך.
 • לקבוע איסורים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0402. איזה תמרור מתיר חנייה שאינה במקביל לשפת המדרכה?

 • 815
 • 819
 • 513
 • 512
3402

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0403. איזה תמרור המוצב לפני צומת מחייב מתן זכות קדימה?

 • 310
 • 308
 • 504
 • 301
3403

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0404. איזה תמרור מחייב לעצור ולתת זכות קדימה לרכב המתקרב מכל כיוון?

 • 302
 • 309
 • 308
 • 303
3404

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0405. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 705?

 • 701
 • 122
 • 703
 • 702
3405

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0406. איזה תמרור יופיע אחרי תמרור 701?

 • 703
 • 705
 • 702
 • 122
3405

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0407. מה פירוש התמרור?

 • עבודות בכביש.
 • כביש משובש.
 • דרך הררית.
 • פסי האטה לפניך.
3407

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0408. כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

 • הגבר מהירות נסיעתך ובכך תמנע את טלטולי הרכב.
 • סע בהילוך נמוך. אתה נוהג בדרך הררית.
 • ציית להוראות עובדי מע״צ.
 • התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.
3407

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0409. מה פירוש התמרור?

 • סע שמאלה בלבד.
 • מותרת פניית פרסה.
 • דרך מפותלת.
 • עקומה (פנייה) חדה ימינה.
3409

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0410. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט לפני הכניסה לעקומה והגבר בהדרגה את המהירות לקראת היציאה.
 • צפור לפני הכניסה לעקומה.
 • היכנס לעקומה במהירות גבוהה וצא ממנה לאט.
 • סע כרגיל. אין חשיבות למהירות הכניסה לעקומה ולמהירות היציאה ממנה.
3409

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0411. מה פירוש התמרור?

 • עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
 • עקומת עקלתון לפניך.
 • דרך צרה ומפותלת לפניך.
 • דרך מפותלת לפניך.
3411

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0412. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • סע באמצע הכביש והפעל את האיתות לפני כל פנייה.
 • הגבר את מהירות נסיעתך כדי לעבור את המקום בזמן קצר.
 • האט ועבור לשמאל הדרך בעקומה שמאלה.
 • התאם את מהירות נסיעתך לתנאי הדרך והקפד לנסוע בצד ימין הקיצוני של הכביש.
3411

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0413. מה פירוש התמרור?

 • דרך מפותלת.
 • תמרור הוריה: עקומת עקלתון.
 • לפניך עקומה ימינה ואחר כך שמאלה.
 • לפניך ירידה מסוכנת.
3413

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0414. מה פירוש התמרור?

 • גודש תנועה לפניך.
 • מספר הנתיבים הולך וקטן.
 • הכביש הולך וצר מצד ימין.
 • גשר צר לפניך.
3414

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0415. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • המשך בנסיעה כרגיל. זכות הקדימה שלך על פני תנועה הבאה מנגד.
 • האט, היימן והיה ערני לתנועה הבאה ממול.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה.
 • אותת שמאלה ועבור בזהירות אל הנתיב השמאלי אגב מבט במראות.
3415

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0416. מה פירוש התמרור?

 • זהירות, אבנים מתדרדרות.
 • זהירות, פסי האטה לפניך.
 • עבודות בדרך.
 • עבודות ארכאולוגיות לפניך.
3416

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0417. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • חובה עליך לקבל היתר נסיעה מקבלן הביצוע.
 • האט וציית להוראות העובדים ולהוראות כל התמרורים באתר העבודות.
 • נהג בזהירות. כביש משובש לפניך.
 • עבור את המקום במהירות בלי להפריע לעובדים בדרך.
3416

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0418. מה פירוש התמרור?

 • כניסה למנהרה.
 • כביש צר ונמוך.
 • הגבלת גובה לרכב. אסורה הכניסה לרכב שגובהו יחד עם המטען יותר מן הגובה הרשום בתמרור.
 • מחסום לפניך.
3418

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0419. מה פירוש התמרור?

 • קצה הנתיב לאופניים.
 • היזהר, תנועת אופניים בדרך.
 • נתיב חד-סטרי לאופניים.
 • שביל לאופניים בלבד.
3419

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0420. מה פירוש התמרור?

 • מקום מפגש מסילת ברזל.
 • מקום מפגש בדרך מהירה.
 • צומת קמץ לפניך.
 • צומת הצטלבות.
3420

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91