מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0341. באילו תנאים תאשר רשות הרישוי רישום שינוי בעלות על רכב?

 • לאחר שהתקבל אישור מרשם המשכונות כי הרכב נקי מכל עיקול או שעבוד בלבד.
 • לאחר שרוכש הרכב שילם את האגרה הקבועה בחוק, כולל ארנונה על מקום החנייה.
 • לאחר שהוכח לרשות כי שולמו כל האגרות והמסים והוסר מהרכב כל עיקול או שעבוד ואין הגבלה אחרת.
 • לאחר שהמוכר שילם והציג אישור מרשם המשכונות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0342. מי אחראי על פי החוק לרישום שינוי בעלות ברכב?

 • רוכש הרכב בלבד.
 • בעל הרכב הרשום ורוכש הרכב.
 • בעל מכון הבדיקה.
 • המוכר בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0343. מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?

 • להודיע על כך לרשות הרישוי.
 • להודיע על כך למשטרה.
 • להודיע על כך לרשות המקומית.
 • להעמיד את הרכב במוסך מורשה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0344. כמה לוחיות זיהוי יותקנו ברכב נוסעים פרטי?

 • לוחית אחת מלפנים בלבד.
 • שתי לוחות תקניות, אחת מלפנים ואחת מאחור.
 • כמספר הלוחיות שיקבע בעל הרכב.
 • לוחית אחת מאחור בלבד.

| «C1» | «В» |

0345. מי רשאי להורות על זימון רכב לבדיקה טכנית?

 • בוחן של רשות הרישוי וכן שוטר הנושא עמו תעודת בוחן תנועה.
 • מנהל אגף התקינה במכון התקנים הישראלי.
 • פקח עירוני, עובד מע"צ וכן שוטר הנושא עמו תעודת שוטר.
 • כל מנהל מוסך המורשה לתיקון כלי רכב.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0346. בוחן רכב או שוטר הנושא עמו תעודת בוחן, שמצא ברכב ליקויים טכניים, רשאי:

 • למסור הודעה לנהג על הפסקת השימוש ברכב ולקחת את רישיון הרכב.
 • אין הוא רשאי לעשות דבר. אין בסמכותו של בוחן או של שוטר לבדוק רכב בדרך.
 • להזמין את בעל הרכב לבירור באיגוד המוסכים.
 • לשלוח את הרכב למכון רישוי למבחן חצי שנתי נוסף.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0347. באילו תנאים מותר להתקין פנסים נוספים על הפנסים המותקנים ברכב?

 • מותר, בתנאי שיותקנו על ידי חשמלאי מוסמך.
 • מותר, בתנאי שיעמדו בתקן האירופי החדש.
 • באישור רשות הרישוי בלבד.
 • מותר להתקין פנסים סימטריים נוספים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0348. האם חלה חובת מד-מהירות תקין ברכב?

 • לא. אין חובת תקינות. די לנסוע במהירות מותרת.
 • לא. הדבר נעשה לפי רצונו של הנהג.
 • לא תמיד, רק ברכב שבו מותקן טכוגרף.
 • כן, בכל עת.
3139

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0349. מה משמעות התמרור?

 • קצה תחום תחנת מוניות.
 • התחלת תחום תחנת מוניות.
 • תחנת מוניות. הכניסה לרחוב שבו מוצב התמרור אסורה.
 • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של כלי רכב אחר אסורה.
3571

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0350. כביש חד-סטרי הוא:

 • כביש שבו מותרת התנועה בכיוון אחד בלבד.
 • דרך בת נתיב אחד בלבד.
 • כביש שבכיוון אחד מותר לכל סוגי הרכב לנוע ומנגד – רק לרכב ציבורי.
 • דרך ללא מוצא.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0351. "זמן תאורה" בחוק הוא:

 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות תקינה.
 • זמן הלילה וכל זמן אחר שבו הראות לקויה.
 • הזמן מזריחת השמש ועד שקיעתה.
 • הזמן משקיעת השמש ועד זריחתה בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0352. באיזה רכב חייב להימצא מטפה לכיבוי אש?

 • בכל רכב פרטי.
 • בכל רכב, למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת אופנוע.
 • בכל רכב שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג.
 • בטרקטור.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0353. האם יש חובה להתקין סלי אשפה ברכב נוסעים פרטי?

 • לא. חובה להתקין סל אשפה רק ברכב ציבורי.
 • לא, אין חובה כזו.
 • כן. חובה להתקין סל אשפה מסוג שאישרה רשות הרישוי.
 • כן. חובה להתקין סל אשפה רק ברכב מסחרי.

| «C1» | «В» |

0354. השימוש בתצוגה הנראית לעיני הנוהג, למעט תצוגת בקרה וניווט של רכב, נווטן (ג'י-פי-אס-GPS):

 • אסור, כל עוד הרכב בנסיעה.
 • מותר, אם הנהג מרכיב משקפי מגן בלבד.
 • אסור, גם אם הרכב חונה.
 • מותר, להרגעת הנהג והנוסעים.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0355. על פי איזה תמרור קיימת תמיד חובת עצירה?

 • 302
 • 124
 • 102
 • 301
3355

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0356. איזה מן התמרורים האלה מזהיר את הנהג לנהוג בהתאם למצבו של הכביש?

 • 139
 • 114
 • 147
 • 101
3356

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0357. בכביש דו-סטרי החסום על ידי מבנה או עמוד, כיצד יש לעקוף את המכשול?

 • אין חשיבות לצד, העיקר לעקוף את המכשול.
 • להתחשב בתנאי הדרך ובהתאם לכך לעקוף.
 • לעבור מימין, אלא אם כן יש תמרור המורה אחרת.
 • לעקוף אותו משמאל בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0358. איזה תמרור המוצב בדרך מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

 • 109
 • 622
 • 145
 • כל ארבעת התמרורים.
3358

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0359. איזה תמרור מגביל כניסת רכב עם או בלי מטען גבוה?

 • 417
 • 145
 • 150
 • 416
3359

| «C1» | «C» | «1» |

0360. בצומת הוצב תמרור 118. איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

 • 208
 • 207
 • 117
 • 205
3360

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91