מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0581. מה פירוש התמרור?

 • שבילים נפרדים לאופניים ולהולכי רגל.
 • שביל לרוכבי אופניים בלבד. אין מעבר להולכי רגל.
 • הכביש פתוח לאופניים ולהולכי רגל.
 • מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים ולהולכי רגל.
3581

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0582. מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לרכב המוביל מטען.
 • הכניסה אסורה לרכב המוביל חומר מסוכן.
 • הכניסה מותרת רק לרכב המוביל חומר מסוכן.
 • הכניסה אסורה לרכב המוביל מכולה ימית.
3582

| «C1» | «C» |

0583. מה פירוש התמרור?

 • עצירת רכב אסורה, למעט להורדת נוסעים ולהעלאתם.
 • חנייה לרכב לא מנועי בלבד.
 • חנייה לכלי רכב.
 • תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה של נוסעים בלבד.
3583

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0584. עד היכן תוקפו של התמרור?

 • עד לתמרור "קצה דרך עירונית".
 • עד לתמרור האוסר כניסה.
 • עד לצומת הקרוב או עד למקום שנאסרה בו החנייה.
 • עד למחלף הקרוב.
3583

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0585. מה פירוש התמרור?

 • תחנת הסעה לחיילים. מותרת העצירה לרכב צבאי בלבד.
 • תחנה הסעה - עצירת רכב מסחרי אסורה.
 • חנייה לכלי רכב המסיעים חיילים.
 • תחנת הסעה לחיילים – להעלאה ולהורדה בלבד (ההמתנה בתחנה אסורה).
3585

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0586. מה פירוש התמרור?

 • אסור לפנות בסוף הקטע.
 • לך זכות קדימה בדרך הצרה.
 • כביש ללא מוצא.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא ממול בדרך הצרה.
3586

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0587. מה פירוש התמרור?

 • כביש מימין ללא מוצא.
 • יציאת כלי רכב מחניון בימין הכביש.
 • תן זכות קדימה לרכב הבא ממול והפונה שמאלה.
 • תן זכות קדימה כשאתה פונה ימינה.
3556

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0588. מה פירוש התמרור?

 • אסור לנסוע לאחור.
 • תנועה חד-סטרית לפניך.
 • גשר צר. תן זכות קדימה לרכב הבא ממול.
 • זכות הקדימה בקטע הדרך הצרה היא שלך.
3579

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0589. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • האט ובדוק אם הרכב הבא ממול נותן לך זכות קדימה, כמתחייב.
 • עצור ואפשר לרכב הבא ממול להמשיך בנסיעתו.
 • המשך בנסיעתך. זכות הקדימה שלך ואינך חייב להאט.
 • צפור וסמן לנהג הבא ממול על כוונתך לתת לו זכות קדימה.
3579

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0590. מה פירוש התמרור?

 • יש רק נתיב אחד בכביש שלפניך.
 • סע בכיוון החץ. הכניסה אסורה לאופניים.
 • כביש מהיר לפניך.
 • כניסה לכביש חד-סטרי.
3590

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0591. כיצד פונים שמאלה מכביש שמוצב בו התמרור?

 • הפנייה תעשה מן הנתיב הימני ביותר.
 • הפנייה תתחיל מן הנתיב המרכזי.
 • מצד שמאל של הכביש, אלא אם כן סומן אחרת.
 • הפנייה שמאלה אסורה בכלל ומותר לנסוע רק קדימה.
3590

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0592. מה פירוש התמרור?

 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה.
 • סע קדימה בלבד. כל פנייה אסורה.
 • התנועה בכיוון המסומן בחץ הצהוב מותרת לתחבורה ציבורית בלבד.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה ותלולה לכל רכב מנועי הבא ממול.
3560

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0593. מה פירוש התמרור?

 • תן זכות קדימה להולכי רגל במקום שבו מסומן מעבר החצייה בכביש.
 • גשר עילי להולכי רגל.
 • מעבר חצייה להולכי רגל כ-150 מטרים לפניך.
 • שביל להולכי רגל בלבד.
3593

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0594. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • צפור והזהר את הולכי הרגל שבמעבר החצייה.
 • המשך בנסיעתך כרגיל והקפד שהולכי הרגל יפנו לך את הכביש.
 • כשאתה נוהג ברכב ומתקרב לתמרור הזה, האט תמיד ואף עצור, לפי הצורך, ואפשר להולכי הרגל להשלים את חציית הכביש.
 • הזהר את הולכי הרגל על התקרבותך בצפירה חזקה והדלק את אורות החזית.
3593

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0595. מה פירוש התמרור?

 • אתה נמצא בכביש שאין בו זכות קדימה.
 • כביש לתחבורה ציבורית.
 • אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
 • מכמונת מהירות משטרתית לפניך.
3595

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0596. כיצד יש לנהוג אחרי שעברת את התמרור המוצב משמאל?

 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה.
 • עצור לפני מפגש מסילת ברזל.
 • קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.
 • סע כרגיל. אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
3595

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0597. מה פירוש התמרור?

 • אתה נמצא בכביש שיש בו זכות קדימה.
 • חניית כלי רכב אסורה.
 • האט והיכון לעצירה.
 • קצה הכביש שיש בו זכות קדימה.
3597

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0598. מה פירוש התמרור?

 • תחנת רענון לנהגים.
 • חנייה לאמבולנס בלבד.
 • תחנת עזרה ראשונה.
 • תחנת אמבולנסים פרטיים.
3598

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0599. מה מסמל התמרור?

 • תחנת עזרה ראשונה.
 • בית חולים.
 • בית אבות.
 • מלון חמישה כוכבים.
3599

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0600. מה מסמל התמרור?

 • כניסה לתחנת דלק ומקום לתיקון כלי רכב.
 • כניסה לתחנת דלק צבאית עם מקום לרענון באמצע בנהיגה.
 • תחנת תדלוק.
 • תחנת תידלוק למשאיות בלבד.
3600

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91