מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0962. כיצד תנהג בהמשך הדרך על פי התמרור המוצב מימין?

 • תן זכות קדימה לכלי הרכב כשאתה פונה ימינה.
 • תן זכות קדימה לכלי הרכב המשתלבים מימין.
 • השתלב בזהירות עם כלי הרכב הנוסעים משמאלך.
 • תן תשומת לב מיוחדת לכלי הרכב המשתלבים מימין. עליהם לתת לך זכות קדימה.
3962

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0963. באיזו דרך מותרת לרכב נוסעים פרטי המהירות 110 קמ"ש?

 • דרך עירונית עם שטח הפרדה בנוי.
 • דרך שאינה עירונית.
 • דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי.
 • דרך מהירה.
3963

| «В» |

0964. האם המסר בתמרור הצהוב חוקי?

 • השלט הצהוב הוא שלט פרסום לבעל העניין.
 • השלט אינו תמרור ולכן המסר אינו חוקי.
 • המסר שבתמרור מוגבל לדרך עירונית בלבד.
 • התמרור הוא תמרור חוקי לכל דבר ועניין.
3963

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «В» |

0965. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

 • ישר ושמאלה.
 • ישר בלבד.
 • ישר וימינה.
 • ישר ופרסה שמאלה.
3796

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0966. מה הם כיווני הנסיעה המותרים על פי התמרורים בצומת שלפניך?

 • כל כלי הרכב המתקרבים ימשיכו בכיוון החץ.
 • ישר – לתחבורה ציבורית בלבד.
 • ישר ושמאלה – לאוטובוסים בלבד.
 • ישר בכיוון החץ בלבד – לרכב שאינו רכב ציבורי.
3966

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0967. בתמונה שלפניך חל איסור. מהו?

 • עקב מגבלת המהירות העקיפה אסורה.
 • אין כל מגבלה בתמונה.
 • עקב עומס התנועה העקיפה אסורה לרכב מסחרי בלבד.
 • שדה הראייה המוגבל אוסר עקיפה, והמהירות מוגבלת ל-90 קמ"ש.
3967

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0968. כיצד תנהג בהתקרבך לרכב העומד בשול הדרך (בכביש דו-סטרי)?

 • צפור לנהג הרכב החונה והמשך בנסיעה כרגיל.
 • הגבר את מהירות נסיעתך.
 • אותת ועבור לנתיב השמאלי.
 • האט את מהירות נסיעתך והיה מוכן להשתלבות מסוכנת של נהג הרכב מימין.
3968

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0969. נהג הרכב הלבן התחיל להשתלב בתנועה. כיצד תנהג?

 • צפור לנהג הרכב החונה.
 • האט את מהירות נסיעתך – הוא עלול להידחף לנתיבך.
 • הגבר את מהירות נסיעתך.
 • אותת ועבור לנתיב השמאלי.
3968

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0970. נסיעה בעקבות הרכב הכבד ובתנאי הדרך הנתונים מחייבת את הנוהג ברכב:

 • להיצמד אל הרכב הכבד הנוסע מלפנים.
 • להמשיך כרגיל. אין צורך בשמירת מרחק כי ממילא המהירות נמוכה.
 • להמשיך כרגיל. תנאי הדרך אינם מצריכים התנהגות מיוחדת.
 • בשמירת מרחק ובנסיעה אטית וסבלנית.
3970

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0971. כיצד עליך לנהוג בתנאי הדרך שלפניך?

 • לנהוג בהילוך נמוך ולהימין ככל האפשר.
 • לנהוג באורות ערפל עקב הצל על הכביש.
 • לצפור בגלל שדה הראייה החסום בעקומה.
 • לנהוג סמוך לקו הלבן כדי לפנות בקלות.
3971

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0972. מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?

 • מפאת רוחבו הצר של הכביש.
 • עקב מפרץ עצירת האוטובוס בימין הכביש.
 • עקב מגבלת שדה הראייה לפנים.
 • בגלל שדרת העצים משני צדי הכביש.
3972

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0973. הרכב הלבן (1) שבצומת והרכב הכסוף (2) מתכוונים להיכנס לאותה דרך. מי מהם חייב לתת זכות קדימה?

 • הראשון שייכנס לדרך חייב לתת זכות קדימה.
 • הראשון שיפנה חייב לתת זכות קדימה.
 • הרכב הלבן חייב לתת זכות קדימה.
 • הרכב הכסוף שבצומת חייב לתת זכות קדימה לרכב הלבן.
3973

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0974. הרמזור בכיוון נסיעתך ירוק. מה עליך לעשות בהתקרבך אליו?

 • יש להתעלם מן הרכב של הנכה החונה מימין – כל חובת הזהירות חלה עליו.
 • יש להפנות את מלוא תשומת הלב רק לאור המופיע ברמזור.
 • יש להתקרב בזהירות ולעבור את הצומת במהירות.
 • יש להיזהר מסכנה של הופעת הולך רגל בין כלי הרכב החונים.
3974

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0975. כיצד תנהג בהתקרבך למקום כמתואר בתמונה?

 • צפור לעומדים ליד הרכב והבהר להם כי בכוונתך להמשיך בנסיעה ללא הפרעה.
 • האט עד כדי אפשרות של עצירה בגלל הולכי רגל ותן זכות קדימה לתנועה הבאה ממול.
 • עצור בימין הדרך והמתן עד לבוא כוחות החילוץ.
 • האט ורד לשול הימני עד שיתפנה הנתיב הנגדי.
3975

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0976. איזה רכב חייב לתת זכות קדימה, בהתאם לתמרור?

 • הרכב המגיע ראשון לקטע הכביש הצר.
 • הרכב הראשון המגיע לגשר.
 • הרכב הרחוק הבא מהכיוון הנגדי.
 • הרכב הקרוב.
3976

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0977. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

 • הגבר את מהירות נסיעתך כדי לחמוק מאפשרות שהולכי רגל יחצו אחרי המכולה.
 • עצור לפני המכולה, שמא יחצו הולכי רגל אחרי המכולה.
 • האט והיכון לעצירה. מכולת האשפה חוסמת את שדה הראייה מימין, והדבר מחייב האטה.
 • המשך כרגיל וצפור ממושכות כמה פעמים לפני עוברך את קו המכולה.
3977

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0978. כיצד חייבים לפעול נהגי כלי הרכב העומדים בצומת, לפי התמונה?

 • עליהם להתכונן לתחילת הנסיעה עם הופעת האור הירוק.
 • עליהם להתכונן לנסיעה, כי מיד יופיע האור האדום.
 • להתחיל לנסוע.
 • עליהם להתכונן לנסיעה, כי מיד יופיע האור הצהוב.
3978

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0979. האם מיקומם של כלי הרכב בתוך העקומה החדה נכון?

 • לא. לעקומה חדה יש להיכנס במצב שבו אתה נמצא קרוב למרכז הכביש.
 • לא. שני כלי הרכב אינם שומרים על קשר עין ביניהם, כנדרש.
 • לא. הרווח הצדי הגדול יאפשר לכלי רכב שלישי להיכנס ביניהם.
 • נכון, כי כלי הרכב מקפידים להישאר בימין הכביש כנדרש במצב כזה.
3979

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0980. האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?

 • לא. הרכב קרוב למרכז הכביש והוא מהווה סכנה לכלי הרכב הבאים ממולו.
 • כן. בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את משך השהות בעקומה, ולכן מיקומו נכון.
 • כן. בעקומות חדות, כדי להקטין את הכוח הצנטריפוגלי (הכוח המופעל על הרכב בסיבובים) יש "לחתוך" את העקומה, ולכן מיקומו נכון.
 • כן. כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר להתמקם בכל מקום כשנוסעים בה.
3980

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0981. האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?

 • כן. כשאין רכב אחר בתוך העקומה אפשר להתמקם בכל מקום בה, כמו שעושה נהג המשאית.
 • לא. נהג המשאית אינו שומר על ימין הדרך והוא מהווה סכנה ממשית לכל רכב הבא ממולו.
 • כן. בעקומות חדות, כדי להקטין את הכוח הצנטריפוגלי יש "לחתוך" את העקומה, כמו שעושה נהג המשאית.
 • כן. בנסיעה בעקומה חדה יש לקצר את משך השהות בעקומה, ולכן מיקומו נכון.
3981

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91