מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0501. מה פירוש התמרור?

 • אסורה כניסת רכב פרטי.
 • אסורה כניסת כל רכב מנועי, פרט לאופנוע בלי רכב צדי.
 • אסורה חניית כל רכב.
 • אסורה כניסת כל רכב, פרט לרכב נוסעים פרטי.
3501

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0502. האם מותרת הכניסה לאופנוע לקטע הדרך שבו מוצב התמרור?

 • הכניסה מותרת בכביש דו-סטרי בלבד.
 • הכניסה אסורה בהחלט.
 • הכניסה אסורה בדרך מהירה בלבד.
 • כן, בתנאי שאין לו רכב צדי.
3501

| «A» | «В» |

0503. מה משמעות התמרור?

 • הכניסה אסורה לאופניים.
 • אסורה הכניסה לאופנוע.
 • הכניסה אסורה לכל רכב מנועי.
 • הכניסה מותרת לאופנוע.
3503

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0504. איזה תמרור המוצב בדרך, מודיע על שינוי במספר הנתיבים בכביש?

 • 622
 • 111
 • 145
 • 109
3504

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0505. האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

 • כן.
 • כן. הכניסה אסורה לתלת - אופנוע בלבד.
 • כן. הכניסה מותרת לכל רכב מנועי בדרך לפניך.
 • לא.
3505

| «A» | «В» |

0506. האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

 • כן. הכניסה אסורה לרכב משא בלבד.
 • כן. הכניסה אסורה לרכב ציבורי בלבד.
 • כן.
 • לא.
3505

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0507. מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה מותרת לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה יותר מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה מותרת לכל רכב מנועי.
3507

| «C1» | «C» | «D» |

0508. מה פירוש התמרור?

 • הכניסה מותרת לכל רכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה רק לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה רק לרכב ציבורי בלבד שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
3508

| «C1» | «C» | «D» |

0509. מה משמעות התמרור?

 • הכניסה אסורה רק לרכב מסחרי שרוחבו גדול מן הרוחב הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
 • הכניסה אסורה לכל רכב שרוחבו או רוחב מטענו גדולים מן הרוחב הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב שרוחבו פחות מן הרוחב הרשום בתמרור.
3509

| «C1» | «C» | «1» | «В» |

0510. מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לרכב שרוחב המטען שלו גדול יותר מן הרוחב הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב שגובהו קטן מהגובה הרשום בתמרור.
 • הכניסה אסורה לרכב שעם או בלי מטענו הוא גבוה מן הגובה הרשום בתמרור.
 • הכניסה מותרת לרכב לא מנועי בלבד שגובהו יותר משלושה מטרים.
3418

| «C1» | «C» |

0511. מה משמעות התמרור?

 • האט לביקורת דרכונים.
 • אין צורך לעצור לביקורת מכס (זהו מתקן דיוטי-פרי).
 • חובה לעצור רק אם יש לך מה להצהיר.
 • חובה לעצור לביקורת מכס.
3511

| «C1» | «C» | «D» |

0512. מה פירוש התמרורים?

 • בלילה אסור לנסוע במהירות הגבוהה מ-60 קמ"ש; ביום – מותר.
 • הגבלת משקל – 60 טונות.
 • מהירות מיוחדת: בזמן ערפל או אובך אסור לנסוע מהר יותר מן הרשום.
 • מהירות מיוחדת: אסור לנסוע מהר יותר מהרשום בתמרור (בקמ"ש).
3512

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0513. מה משמעות התמרור (החץ השמאלי בצבע צהוב)?

 • מותר לרכב לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
 • אסור לתחבורה ציבורית לעבור את התמרור משמאל.
 • סע בכיוון החץ הצהוב בלבד.
 • הנסיעה בכביש מותרת מצד ימין של הקו הצהוב שבכביש.
3513

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0514. עד היכן תוקפם של התמרורים?

 • עד לתחנת האוטובוס הקרובה.
 • תוקפם של תמרורים אלה יפוגו בהתקרבך לאזור מאוכלס בצפיפות.
 • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת או עד תמרור הקובע קצה קטע של מהירות מיוחדת.
 • עד לרמזור הקרוב, ובתנאי שהאור ברמזור דולק האור הירוק.
3512

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0515. מה פירוש התמרור?

 • המהירות המסומנת היא המהירות המרבית המותרת לפניך והיא חלה על כל רכב.
 • אסור לנסוע לאט יותר (בקמ"ש) מהמצוין בתמרור.
 • קצה הקטע של מהירות מיוחדת.
 • מהירות מיוחדת – לרכב אטי בלבד.
3385

| «C1» | «C» | «D» |

0516. אתה מתקרב למעבר חצייה מסומן על הכביש:

 • אסור לעקוף בדרך עירונית. מותר לעקוף בדרך שאינה עירונית.
 • מותר לעקוף.
 • אסור לעקוף.
 • מותר לעקוף בכביש חד-סטרי בזהירות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0517. מהו אורכו המרבי המותר בחוק של האוטובוס בתמונה?

 • 12 מטרים.
 • 13.5 מטרים.
 • 18.5 מטרים.
 • 11 מטרים.
3517

| «D» |

0518. אתה מתקרב לצומת כשברמזור החל להבהב האור הירוק:

 • זה סימן שהרמזור מקולקל ועליך לנהוג לפי התמרורים המוצבים במקום.
 • ירוק מהבהב כמוהו כירוק רגיל. אין לשים לב אליו במיוחד.
 • זה סימן שלפני זמן קצר התחלף האור לירוק ואפשר להמשיך בנסיעה.
 • זה סימן שהאור הירוק ברמזור עומד להסתיים בתוך שלוש שניות.
3093

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0519. מה פירוש התמרור?

 • קצה אזור דרכים עירוניות.
 • כניסה לאזור דרכים עירוניות.
 • דרך פנימית העוברת בקיבוץ או במושב בלבד.
 • זהירות, מוסדות ציבור.
3519

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0520. מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?

 • אתה נכנס לאזור שבו יש עבודות בדרך.
 • דרכים אלו עוברות בקיבוץ או במושב בלבד.
 • דרכים אלו מחברות בין ערים ראשיות.
 • אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני, הכולל שכונות מגורים, ובהן פעילות הולכי רגל.
3519

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91