מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0361. איזה תמרור מזהיר שלכביש שבו אתה נוסע מתמזג כביש אחר?

 • 307
 • 145
 • 124
 • 620
3361

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0362. איזה תמרור יוצב או יסומן אחרי תמרור 144?

 • 806
 • 821
 • 513
 • 101
3362

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0363. מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?

 • תמרור 144 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 101.
 • שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
 • תמרור 101 יוצב תמיד לפני מקום הצבתו של תמרור 144.
 • שניהם שייכים לקבוצת תמרורי מודיעין ומזהירים על מצבו של הכביש.
3363

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0364. לא יחודש רישיון נהיגה של נוהג חדש כרישיון נהיגה רגיל אם הורשע בבית המשפט בעבירה של:

 • אי עצירה בקו העצירה הסמוך לרמזור.
 • אי הצמדת שלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
 • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
 • אי ציות לרמזור אדום או אי מתן זכות קדימה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0365. איזה מן התמרורים מזהיר על צומת הסתעפות ימינה:

 • 205
 • 115
 • 208
 • 119
3365

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0366. אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:

 • הם המלצות בלבד. על פי שיטת הניקוד רק בית משפט מוסמך להטיל אמצעי תיקון.
 • באים במקום הרשעה בדין על עבירת תעבורה.
 • מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
 • אינם כוללים פסילת רישיון נהיגה (רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה).

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0367. איזה תמרור מזהיר על צומת מרומזר לפניך?

 • 702
 • 122
 • 114
 • 705
3367

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0368. איזה תמרור משמעותו "הולכי רגל בקרבת מקום"?

 • 136
 • 135
 • 226
 • 306
3368

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0369. לפניך תמרור 303. איזה תמרור יוצב לפניו לפעמים?

 • 114
 • 145
 • 122
 • 121
3369

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0370. לפניך תמרור 126. איזה תמרור מוצב בדרך שאליה אתה מתמזג?

 • 123
 • 301
 • 115
 • 310
3370

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0371. איזה תמרור צפוי כ-300 מטרים לפני מפגש מסילת ברזל?

 • 128
 • 134
 • 130
 • 133
3371

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0372. איזה תמרור הוא האזהרה האחרונה שלפני מפגש מסילת ברזל?

 • 132
 • 131
 • 133
 • 128
3372

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0373. בכניסה לקטע דרך הוצב תמרור 618. איזה תמרור יופיע בכניסה מצדו האחר של אותו קטע דרך?

 • 308
 • 402
 • 307
 • 401
3373

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0374. איזה תמרור מציין מקום מפגש מסילת ברזל, מסילה אחת?

 • 130
 • 134
 • 128
 • 133
3371

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0375. איזה תמרור יוצב בדרך לאחר תמרור 135?

 • 226
 • 220
 • 136
 • 306
3375

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0376. איזה תמרור המוצב בדרך מציין מקום מסומן של מעבר חצייה להולכי רגל?

 • 226
 • 306
 • 220
 • 136
3376

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0377. איזה תמרור אזהרה מוצב לעתים לפני תמרור 302?

 • 135
 • 139
 • 150
 • 301
3377

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0378. איזה תמרור אזהרה מזהיר כי תנועה דו-סטרית לפניך?

 • 618
 • 145
 • 620
 • 308
3378

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0379. על פי החוק, במשך כמה זמן תקפות נקודות חובה לנהג?

 • שנתיים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג עד 20 נקודות חובה.
 • אין תקופת זמן מוגדרת. אין בתקנות כל אזכור בדבר תקופת צבירת הנקודות.
 • שש שנים מיום ביצוע העבירה, כאשר לנהג פחות מ-12 נקודות חובה.
 • זמן בלתי מוגבל. על פי שיטת הניקוד החדשה נקודות החובה לא יימחקו כלל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0380. איזה מן התמרורים אינו מתיר פניית פרסה שמאלה?

 • 202
 • 203
 • 205
 • כל התמרורים אוסרים פניית פרסה.
3380

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91