מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0922. כיצד יפעל נוהג ברכב, כאשר אוטובוס המסיע ילדים נעצר לצורך העלאת הילדים או הורדתם?

 • יצפור ממושכות ויעקוף כמו בעקיפה רגילה.
 • יעצור תמיד מאחורי האוטובוס, עד שהאוטובוס ימשיך בנסיעתו.
 • יאט, עד כדי אפשרות של עצירה, ויחלוף לאט על פני האוטובוס.
 • יעקוף את האוטובוס כרגיל, על פי כל שלבי העקיפה הנהוגים.
3922

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0923. האם מותרת העקיפה על פי המצב המתואר בתמונה?

 • העקיפה אסורה לחלוטין, גם אם לא יורדים או עולים ילדים.
 • לא. עקיפת אוטובוס שעצר להעלאת ילדים אסורה.
 • כן, בתנאי שננקוט את כל אמצעי הזהירות הדרושים, כדי שלא נפגע בילדים העלולים לחצות את הכביש.
 • כן, בתנאי שהעקיפה תהיה מלווה בצפירות אזהרה לפני המעבר על פני האוטובוס ובזמן המעבר.
3922

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0924. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • האט והיכון לעצירה. אפשר להולך רגל להשלים את חציית הכביש בבטחה.
 • המשך כרגיל. הולך הרגל זיהה אותך ולכן הוא יעצור ויאפשר לך לעבור בצומת בבטחה.
 • הולך הרגל אינו מבחין בך. אותת לו על ידי צפירה כי אתה ממשיך בנסיעתך.
 • עקוף את הולך הרגל בזהירות לפני שישלים את החצייה.
3924

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0925. מי מן המעורבים לפי התמונה חייב לנקוט צעדים למניעת תאונה?

 • הולך הרגל. החוק מחייב אותו לעצור ולאפשר לרכב להמשיך בנסיעתו.
 • הרכב והולך הרגל רחוקים זה מזה. לא נחוצים צעדים כלשהם.
 • הולך הרגל. עליו להגביר את קצב הליכתו להשלמת המעבר.
 • הנהג. עליו להאט ולהתכונן לעצירה.
3925

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0926. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה?

 • האט והיכון לעצירה. הולכי הרגל חוצים את הכביש – אפשר להם להשלים את חצייתו.
 • האט והמשך בנסיעתך. על פי מבטם של הולכי הרגל, הם זיהו את כוונתך להמשיך בנסיעה.
 • הולכי הרגל כמעט סיימו את החצייה. המשך את נסיעתך כרגיל ועקוף אותם.
 • צפור ממושכות להולכי הרגל, כדי לוודא שיאפשרו לך את המשך הנסיעה.
3926

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0927. מתי מותר השימוש בצופר?

 • מותר רק בדרך שאינה עירונית – לצורך מניעת סכנה.
 • מותר רק לצורך מניעת סכנה שלא ניתן למנוע אותה באופן אחר.
 • מותר רק בכביש עירוני - לצורך נסיעה בשיירה.
 • מותר בכל דרך אבל רק לרכב ציבורי – לצורך מניעת סכנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0928. איזו עבירה בוצעה לפי התמונה שלפניך, בהנחה שכלי הרכב תקינים?

 • נסיעה שלא בנתיב המיועד לכיוון הנסיעה.
 • עמידה ועצירה על שטח הפרדה והפרעה לתנועה.
 • עמידה ועצירה בין שני נתיבים.
 • עמידה שלא במקביל לשטח ההפרדה.
3928

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0929. בתמונה שלפניך יש כמה גורמי דרך. מה צריכה להיות תגובת הנהג בהתקרבו למקום?

 • הנהג ימשיך בנתיבו ובמהירות הרגילה. עקומה בכביש ומהירות גבוהה הן מקור לסכנה רק כאשר הכביש משובש.
 • להאט ולהימין ככל האפשר.
 • הנהג יצפור לשם אזהרה, יצפה במראות ויגביר את המהירות לקיצור שהייתו בתוך העקומה.
 • אם לא הוצב תמרור אזהרה על התקרבות לעקומה, אין צורך להאט ויש להמשיך במהירות הרגילה.
3929

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0930. מה עליך לוודא, בין השאר, לפני שאתה מגביה את המכונית להחלפת גלגל?

 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר עד להורדת הגלגל והרכבת הגלגל החדש.
 • שמנוע הרכב ימשיך לפעול בהילוך סרק.
 • שבלם עזר (חנייה) יהיה משוחרר בכל זמן פעולת החלפת הגלגלים.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0931. כיצד תנהג בהתאם לאירוע בתמונה (פרי הדר מפוזר על הכביש)?

 • המשך כרגיל. הפרי על הכביש אינו מפריע לנסיעה בכביש, ולכן אינך צריך להאט.
 • המשך כרגיל. פרי ההדר על הכביש מתייבש והולך.
 • המשך כרגיל. הפרי על הכביש עלול לגרום להחלקה בבלימה רק כאשר הכביש רטוב מגשם, ולכן אינך נדרש להאט.
 • האט ונהג בזהירות. פרי ההדר שנפל על הכביש משבש את אחיזת הרכב בכביש.
3931

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0932. מהי המגבלה של הטנדר הירוק (המסחרי), הרוצה לפנות ימינה, על פי הנראה בתמונה?

 • נהג הטנדר חייב לנהוג בזהירות רבה, כי יש רכב אחר בשטח המת בתנועה מימינו.
 • הנתיב שבו נמצא הטנדר אינו מיועד לפנייה ימינה.
 • הקטנוע מתכוון לנסוע ישר, ולכן אין סכנה בעת פניית הטנדר ימינה.
 • הטנדר רשאי לפנות ימינה, למרות רוכב האופניים מימינו, כי החוק אינו אוסר זאת.
3932

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0933. כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

 • האט, סע בהילוך נמוך והקפד על חום מנוע תקין.
 • האט והיצמד לימין הכביש, בגלל שדה ראייה מוגבל.
 • סע בהילוך נמוך – עלייה תלולה לפניך.
 • סע בהילוך גבוה, למניעת התחממות המנוע.
3933

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0934. מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?

 • התחממות יתר של המנוע, עקב עלייה תלולה.
 • הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
 • אסור לך לעצור בימין הכביש.
 • קו ההפרדה מונע ממך לעקוף או לפנות.
3933

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0935. כיצד עליך לנהוג כאשר נורת האזהרה של הבלמים דולקת בעת הנסיעה?

 • להמשיך בנסיעה רגילה עד לטיפול התקופתי של הרכב.
 • לעצור את הרכב ולא להמשיך בנסיעה.
 • להמשיך בנסיעה רגילה עד למוסך, באורות צהובים מהבהבים.
 • להמשיך בנסיעה אטית עד למוסך, בימין הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0936. מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?

 • צפירה והבהוב באור הדרך.
 • לרדת לשול ולהאט
 • להאט ולהימין ככל האפשר.
 • לא קיימת חובה מיוחדת.
3936

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0937. מה המהירות המרבית (בקמ"ש) המותרת לרכב פרטי בקטע הדרך שלפניך?

 • פחות מ-50.
 • 90
 • 50
 • 80
3937

| «C1» | «В» |

0938. כיצד תנהג על פי הנראה בתמונה כאשר אתה נוהג בכביש?

 • המשך בנסיעה ללא כל שינוי בהתנהגות.
 • האט ושים לב לרכב היוצא מדרך עפר.
 • התעלם מהרכב היוצא מדרך עפר. זכות הקדימה היא שלך.
 • תן זכות קדימה לרכב היוצא מדרך עפר – על נהגו חלה כל האחריות וזכות הקדימה היא שלו.
3938

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0939. מה נדרש מנהג רכב המתקרב לתמרורים המופיעים בתמונה?

 • להתאים את מהירות הנסיעה לדרך עירונית, לתת זכות קדימה לרכב מימין בכביש ולהיזהר בשל הולכי רגל.
 • מתן תשומת לב מיוחדת להימצאותם של קשישים בדרך.
 • על נהג הרכב להמשיך בנסיעה רגילה. כל האחריות חלה על נהג הרכב המתקרב מימין.
 • התאמת מהירות הנסיעה ל-90 קמ"ש, כמשתמע מהתמרור.
3939

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0940. מהי ההתנהגות הנדרשת מנהגי כלי הרכב בתמונה?

 • חובת האטה לפני הכניסה לעקומה חלה על נהג הרכב הכהה בלבד.
 • נהג הרכב הכהה יעצור בימין הדרך ויאפשר לרכב הלבן להמשיך בדרכו.
 • יאטו בכניסה לעקומה החדה וישמרו כל אחד על נסיעה בצד ימין הקיצוני של הכביש.
 • נהג הרכב הלבן יעצור בימין הדרך וייתן זכות קדימה לרכב הכהה.
3940

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0941. מה המהירות המרבית המותרת לך (רכב נוסעים פרטי), לאחר שעברת את התמרורים שלפניך?

 • 50 קמ"ש.
 • 70 קמ"ש.
 • 90 קמ"ש.
 • 110 קמ"ש.
3941

| «C1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91