מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0561. כשאתה רואה לפניך תמרור זה:

 • מותר למשאיות לנסוע בכביש בכיוון ההפוך.
 • אתה נכנס לקטע שבו התנועה ממול מותרת רק לתחבורה ציבורית, או רכב אחר שתנועתו הותרה על פי תמרור.
 • אתה נכנס לכביש שבו שני נתיבים לכל כיוון.
 • אתה נמצא בכביש חד-סטרי. לרכב שמשקלו הכולל עד 3,500 ק"ג הכביש הוא דו-סטרי.
3560

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0562. מה פירוש התמרור?

 • דרך לרכב משא בלבד.
 • דרך לרכב לא מנועי בלבד.
 • דרך לרכב מנועי בלבד.
 • דרך לרכב ציבורי בלבד.
3562

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0563. האם מותר לאופניים להיכנס לדרך שבכניסה אליה מוצב התמרור?

 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
 • מותר תמיד.
 • אסור.
 • מותר, בדרך שאינה עירונית.
3562

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0564. מה פירוש התמרור?

 • המהירות המרבית המותרת בכביש היא 55 קמ״ש.
 • דרך לרכב מנועי המסוגל ומורשה לנוע לפחות במהירות שצוינה בתמרור (בקמ״ש).
 • הנסיעה במהירות הנמוכה מן המהירות שצוינה בתמרור (בקמ"ש) אסורה.
 • הנסיעה במהירות הגבוהה מן המהירות שצוינה בתמרור (בקמ"ש) אסורה.
3564

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0565. האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?

 • כן, במהירות נסיעה של 55 קמ״ש לפחות.
 • לא.
 • כן, במהירות נסיעה של 55 קמ״ש לכל היותר.
 • כן, בדרך מהירה בלבד.
3564

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0566. מה פירוש התמרור?

 • גשר עילי מעל דרך מהירה.
 • מחלף בדרך מהירה לפניך.
 • יציאה מדרך מהירה.
 • כניסה לדרך מהירה.
3147

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0567. האם מותרת הכניסה לאופניים ולהולכי רגל, על פי התמרורים?

 • מותרת, בשולי הדרך בלבד.
 • אסורה.
 • מותרת, ובלבד שיקפידו על זהירות רבה.
 • מותרת.
3567

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0568. מה פירוש התמרור?

 • דרך מהירה ללא מחלפים.
 • התמזגות אלכסונית עם דרך מהירה.
 • קצה הדרך המהירה.
 • כניסה לדרך מהירה.
3568

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0569. מה משמעות התמרור?

 • תחנת הסעה. עצירה וחנייה של כל רכב אחר אסורות.
 • תחנת מוניות. עצירה וחנייה של רכב אחר אסורות, למעט להורדת נוסעים.
 • תחנת קו שירות למוניות ולאוטובוסים לנסיעות מיוחדות.
 • עצירה וחנייה של כל רכב אסורות בתחום של 20 מטרים.
3215

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0570. כאשר מוצב התמרור הזה:

 • מותר לכל רכב לחנות ולהמתין לנוסעים.
 • מותר להעלות לא יותר משישה נוסעים בכל מונית.
 • אסור להוריד נוסעים בתחום התמרור.
 • מותר לכל רכב לעצור לצורך הורדת נוסעים בלבד.
3215

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0571. מה משמעות התמרור?

 • אסורה חנייה של כל רכב, פרט להורדת נוסעים.
 • קצה תחום תחנת המוניות.
 • עצירה וחנייה של כל רכב אסורות.
 • מכאן ואילך אסורה עצירה למוניות להורדת נוסעים.
3571

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0572. מה משמעות התמרור?

 • מקום המיועד למונית, להמתנה לבוא הנוסעים.
 • תחנת מוניות בנמל התעופה.
 • מקום המיועד למונית בקו שירות, להמתנה לבוא הנוסעים.
 • מקום למונית להעלאת נוסעים ולהורדתם בלבד – ללא המתנה לנוסעים.
3572

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0573. כשמוצב התמרור הזה:

 • העצירה מותרת למוניות בלבד.
 • העצירה מותרת לאוטובוס בלבד.
 • מותרת העלאת נוסעים בחגים בלבד.
 • מותרת הורדת עובדים בלבד.
3572

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0574. מה פירוש התמרור?

 • זהירות, עבודות בכביש.
 • הכניסה אסורה לטרקטור ולרכב עבודה.
 • הכניסה אסורה לרכב לא מנועי בלבד.
 • הכניסה מותרת לטרקטור ולרכב עבודה.
3574

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0575. מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לכלי רכב, לרבות עגלת יד.
 • הכניסה אסורה לרכב המוביל כלי רכב.
 • הכניסה מותרת לפרשים בלבד.
 • הכניסה אסורה לעגלות רתומות לבעלי חיים וכן לבעלי חיים לא רתומים.
3575

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0576. מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לאופניים.
 • הכניסה אסורה לאופניים ולאופנועים.
 • הכניסה אסורה לרכב מנועי הנע על ארבעה גלגלים.
 • כניסה לאופניים בלבד.
3576

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0577. מה פירוש התמרור?

 • מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
 • שביל משותף לאופניים ולהולכי רגל.
 • שבילים נפרדים לאופניים בדרך מהירה.
 • שביל לאופניים בלבד.
3577

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0578. מה פירוש התמרור?

 • זהירות, הולכי רגל בקרבת מקום.
 • הכניסה מותרת להולכי רגל בלבד.
 • הכניסה אסורה להולכי רגל – גם שולי הדרך.
 • המקום אסור למשחקי ילדים.
3578

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0579. מה פירוש התמרור?

 • סע בכיוון החץ הלבן. אסור לאחרים לנוע בכיוון ההפוך.
 • תן זכות קדימה בדרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.
 • אסור לנסוע לאחור.
 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה לגבי התנועה מן הכיוון הנגדי.
3579

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0580. מה פירוש התמרור?

 • טיילת לפניך.
 • שביל לאופניים בלבד.
 • שביל לאופניים ולהולכי רגל בלבד.
 • מקום מעבר חצייה לרוכבי אופניים ולהולכי רגל.
3580

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91