מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0782. מהי הסכנה הצפויה לנוהג ברכב הפונה ימינה, במהלך ביצוע הפנייה?

 • אין כל בעיה, כי הולכי רגל ונוהגים ברכב דו-גלגלי לא ייכנסו מימין לרכב הפונה ימינה עקב מרווח גדול.
 • אין כל סכנה, כי כל משתמשי הדרך מכירים את החוק ויודעים כי אין להימצא מצדו הימני של רכב הפונה ימינה.
 • במהלך הפנייה עלול להיכנס מימינו רכב דו-גלגלי.
 • לא תיתכן סכנה במהלך הפנייה, מכיוון שהחוק מתיר פניית רכב דו-גלגלי ורכב אחר בו בזמן.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0783. באיזה מצב מותר לרכב נוסעים פרטי לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני?

 • בכביש שבו מסומן יותר מנתיב אחד לפנייה ימינה.
 • הדבר מותר כאשר התנועה בדרך דלילה מאוד.
 • בשום מצב. החוק מתיר רק לרכב כבד וארוך לפנות ימינה שלא מהנתיב הימני
 • הפנייה מותרת לכלי רכב שמהירותם גבוהה מכלי הרכב הנמצאים בנתיב הימני.

| «В» |

0784. איך יפנה נהג שמאלה מכביש דו-סטרי (א) לכביש חד-סטרי (ב)?

 • מנתיב 1 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לנתיב 5.
 • מנתיב 2 לכל נתיב 5, 6 או 7.
 • מנתיב 1 או נתיב 2 לכל נתיב 5, 6 או 7.
3784

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0785. מה פירוש התמרור?

 • עבור את המכשול מצד ימין.
 • סע ימינה בלבד.
 • נתיב מיוחד המיועד לתחבורה ציבורית בלבד.
 • עבור לנתיב הסמוך מימין, כאשר תנאי התנועה מאפשרים זאת.
3785

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0786. מה המשותף לתמרורים אלו?

 • הם מוצבים רק באתרי עבודה.
 • הם מוצבים רק בדרך מהירה.
 • הם מוצבים רק בדרך עירונית.
 • הם מוצבים רק בדרך שאינה עירונית.
3786

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0787. מהו האורך המרבי של האוטובוס בתמונה המותר בחוק?

 • .15.50 מטרים.
 • .13.75 מטרים.
 • .14.10 מטרים.
 • .18.75 מטרים
3787

| «D» |

0788. אתה מתקרב לקטע דרך שלפניו מוצב תמרור 308. רכב שבא ממול כבר נכנס בכניסה הנגדית לקטע. מה תעשה?

 • הדלק אורות והיכנס לקטע, זכות הקדימה היא שלך.
 • צפור ממושכות והיכנס לקטע.
 • תמתין ליציאתו מהקטע ורק אז תעבור.
 • היכנס לקטע כרגיל והשתדל לחלוף על פני הרכב שממול.
3579

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0789. הגעת לצומת שאינו פנוי:

 • אם ברמזור דולק אור ירוק, מותר לך להיכנס גם לצומת שאינו פנוי.
 • עצור לפני הצומת והמתן עד שהצומת יתפנה.
 • מותר לפנות שמאלה גם בצומת שאינו פנוי.
 • היכנס לצומת בזהירות והמתן שם עד שיתפנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0790. שוטר רשם לך דוח על "סטייה מנתיב" ובכביש אין כל סימון נתיבים. האם צדק?

 • לא. אי אפשר "לסטות" מנתיב שאינו מסומן.
 • לא. אם לא מסומן נתיב, מותר לנסוע בכביש בכל חלק של הכביש.
 • לא. החוק מתיר לסטות מהנתיב ללא הגבלה כלשהי.
 • כן. "נתיב" יכול להיות מסומן ויכול להיות לא מסומן.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0791. מתי מותר לפנות פנייה שמאלה מכביש חד-סטרי, שלא מהנתיב השמאלי?

 • הפנייה אסורה.
 • פנייה כזו מותרת כשבכביש מסומנים שני נתיבים או יותר לפנייה שמאלה.
 • פנייה כזו מותרת בצומת מרומזר בלבד.
 • מותר רק מכביש חד-סטרי לכביש חד-סטרי.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0792. האם מותר לנוהג ברכב לחצות קו הפרדה רצוף לצורך פניית פרסה?

 • אסור.
 • מותר, בתנאי שלא תפריע לתנועה.
 • מותר, כאשר הצומת שלפניך חסום.
 • מותר, כשבכביש יש שני נתיבים או יותר בכל כיוון נסיעה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0793. מהי "פניית פרסה"?

 • פנייה שכתוצאה ממנה נהג רכב חוזר על עקבותיו לכיוון שממנו הגיע (מסתובב ונוסע בכיוון הנגדי).
 • כל פנייה שאינה בזווית ישרה היא פניית פרסה.
 • פנייה שבה נהג הרכב מבצע סיבוב של 360 מעלות.
 • רק פנייה שבה נהג הרכב נוסע במעגל תנועה וחוזר לכביש ממנו הגיע.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0794. מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?

 • גרימת עיכובים לרכב המגיע מאחור או מלפנים.
 • סכנת התנגשות עם כלי רכב הבאים ממול או מאחור.
 • גרימת בלימות פתע לרכב המתקרב בכביש.
 • כל התשובות נכונות.
3794

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0795. בחר במשפט הנכון: החוק אוסר על נוהג רכב לפנות פניית פרסה שמאלה:

 • במקום שהרכב אינו נראה לעיני נהג אחר המתקרב מכל צד שהוא.
 • כשמוצב תמרור האוסר פניית פרסה.
 • כשהוא מתקרב לפסגה תלולה או לעקומה בדרך.
 • כל התשובות נכונות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0796. לפי הנראה בתמונה, האם מותר לפנות פניית פרסה?

 • מותר, אם אפשר להשלים את הפנייה בפנייה אחת רצופה.
 • מותר, מצד שמאל של הכביש.
 • אסור.
 • מותר, בתנאי שפונים בזהירות ולא מפריעים לתנועה.
3796

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0797. מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?

 • לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
 • לוודא שהוא בהילוך הנכון ושפנסי החזית דולקים.
 • לאותת בארבעת מחווני הכיוון להתרעה על כוונתו.
 • להתמקם בימין הכביש שממנו הוא פונה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0798. על מי חלה האחריות לבטיחות בעת הנסיעה לאחור?

 • על הנוהג ברכב.
 • על בעל הרכב אף על פי שאינו נוהג ברכב באותו הזמן.
 • על האדם המכוון את הנהג בעת הנסיעה לאחור.
 • על כל הנמצאים בקרבת הרכב הנוסע לאחור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0799. מהי הסכנה העיקרית בעת נסיעה לאחור?

 • הימצאות עוברי דרך בתחום "השטחים המתים" ופגיעה בהם.
 • פגיעה במערכת ההיגוי, עקב פעולת הגה הפוכה להיגוי רגיל בנסיעה לפנים.
 • פגיעה בצמיגי הרכב בעת התקרבות למדרכה או לעצמים חדים.
 • חוסר שליטה על קצב נסיעה אטי ואחיד, עקב מגבלת ההילוכים.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0800. מהו "שטח מת"?

 • השטח מסביב לרכב הנראה לנהג רק במראות.
 • שטח מסביב לרכב שהנהג אינו יכול להבחין בו ובנמצאים בתוכו.
 • המרחק שחייב הנוהג ברכב לשמור מרכב אחר בנסיעה לאחור.
 • השטח מסביב לרכב שאינו סלול.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0801. מהי הדרך המיטבית לצמצום הסכנות בעת נסיעה לאחור?

 • הורדת כל הנוסעים מהרכב בעת הנסיעה לאחור.
 • שמירה על קצב נסיעה מהיר וסיום הנסיעה לאחור בזמן קצר ככל האפשר.
 • הדלקת אורות הרכב.
 • הסתכלות היקפית נכונה ורצופה וקצב נסיעה אטי.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91