מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0641. כיצד יש לנהוג ברכב המסומן כשנראה הסימון הזה על פני הדרך?

 • אסור לנהג לחצות את קו ההפרדה, אך מותר לו לפנות פניית פרסה שמאלה.
 • הרכב המסומן צריך לנסוע מצדו השמאלי של הקו הרצוף.
 • לרכב המסומן מותר לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
 • נהג הרכב המסומן חייב לנסוע מימין לקווים ואסור לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
3641

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0642. כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

 • מותר לך לחצות את הקווים כשקו הקטעים מצד ימין של הקו הרצוף.
 • עליך לנסוע תמיד מצדם הימני של הקווים.
 • אסור לך לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
 • עליך להאט ולעבור לצד הכביש השמאלי.
3642

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0643. מה פירוש הסימון על פני הדרך (קו צהוב)?

 • באזור שמשמאל לקו מותר לחנות בדרך מהירה.
 • קו גבול המסמן את קו שפת הכביש, במקום שאין בו אבני שפה.
 • האזור שמימין לקו מותר לחנייה בדרך מהירה.
 • אסור לנסוע בין הקווים הצהובים.
3643

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0644. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • הפנייה שמאלה מן הנתיב השמאלי אסורה.
 • מותר לנסוע קדימה בלבד.
 • לך יש זכות קדימה בדרך הצרה על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
 • שינוי הייעוד של הנתיב השמאלי.
3644

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0645. כיצד יש להמשיך בנסיעה על פי הסימון?

 • מותר לנסוע שמאלה בלבד.
 • מותר לנסוע ישר (קדימה) או שמאלה.
 • מותר לנסוע ימינה בלבד.
 • מותר לפנות שמאלה מכל נתיב.
3644

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0646. כיצד יש לפנות שמאלה על פי הסימון?

 • רק מהנתיב הימני.
 • מהנתיב השמאלי שבכיוון נסיעתך.
 • מכל אחד משני הנתיבים המסומנים.
 • אסור לפנות שמאלה כלל.
3644

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0647. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • מקום חנייה לכלי רכב לפניך.
 • קו עצירה – מקום עצירת רכב כשיש חובת עצירה.
 • קו המתנה (במקום שלא מוצב בו תמרור).
 • קו חנייה - מקום החנייה לרכב או לבעלי חיים.
3647

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0648. כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

 • עצור לפני קו העצירה כאשר קיימת חובת עצירה.
 • עצור רק כשהקו מסומן לפני מפגש מסילת ברזל.
 • חובה לעצור תמיד בזמן תאורה.
 • עצור תמיד לפני קו העצירה.
3647

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0649. מה פירוש הסימון על פני הדרך?

 • מגרש חנייה והסדרי חניית אופניים.
 • חניון מורשה לרכב ציבורי לפניך.
 • מעבר חצייה לרוכבי אופניים.
 • מעבר חצייה להולכי רגל.
3649

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0650. איזה תמרור יופיע לאחר תמרור 708?

 • 710
 • 709
 • 712
 • 716
3650

| «D» |

0651. בנתיב נסיעתך מסומן על הכביש החץ שבתמונה. מה פירוש החץ?

 • העקיפה משמאל מותרת.
 • עצור. סטה לנתיב השמאלי עכשיו.
 • מהנתיב הזה חייבים לפנות שמאלה בצומת הקרוב.
 • עליך לסטות לנתיב שמשמאל.
3651

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0652. מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?

 • כל רכב שנוסעים בו שישה נוסעים לפחות רשאי להמשיך ישר קדימה.
 • לרכב פרטי מותר לנסוע ישר בזהירות.
 • רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב ישר קדימה.
 • הנסיעה ישר מותרת לכל רכב, אך יש לתת זכות קדימה לאוטובוסים.
3652

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0653. ''נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

 • יותר מארבעה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לידו מלווה.
 • יותר משני נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לידו מלווה.
 • אף לא נוסע אחד, כל עוד הוא "נוהג חדש".
 • יותר מנוסע אחד מלבדו, אלא אם כן יושב לידו מלווה.
31688

| «C1» | «В» |

0654. מרחק הבלימה הוא המרחק שהרכב עובר:

 • במשך זמן התגובה של הנהג.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע הפעלת הבלמים ועד לעצירתו הסופית של הרכב.
 • מרגע שהנהג מבחין בסכנה ועד התחלת הבלימה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0655. פנס ערפל אחורי:

 • פועל רק בעת נסיעה לאחור.
 • חובה להתקינו רק באוטובוסים.
 • פועל אוטומטית בזמן הערפל.
 • אפשר להדליק רק כשאורות החזית מאירים.

| «C1» | «C» | «D» | «В» |

0656. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

 • תנועה דו-סטרית לפניך.
 • תנועה חד-סטרית לפניך.
 • איי תנועה (בצורות שונות) מסומנים על הכביש בצבע לבן.
 • חצים לנסיעה דרך הצומת – מותר לעבור בצומת רק בכיוון החץ.
3656

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0657. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי כחול?

 • מקום חנייה לכלי רכב לפי הסדר שקבעה הרשות המקומית.
 • החנייה או העצירה ליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בדרך עירונית.
 • הבלטה והדגשה של מדרכות ושל איי תנועה בנויים.
 • מקום חנייה מוסדר לרכב ציבורי בלבד.
3657

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0658. מה משמעותן של אבני שפה הצבועות לסירוגין בצבעי אדום ולבן?

 • העצירה או החנייה בכביש שליד אבני השפה אסורות, למעט מוניות בעת העלאת נוסעים או הורדתם.
 • מקום לחנייה מוסדרת באמצעות כרטיסי חנייה.
 • הסימון מיועד להדגשת שטחי הפרדה, מדרכות ואיי תנועה, ואין בו כל הגבלה.
 • מותרת עצירה אך אסורה חנייה לאורך האזור המסומן אדום/לבן.
3658

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0659. מה פירוש הסימון על פני הכביש?

 • אי תנועה, המסומן במרכז הכביש.
 • מקום שמותרת בו חנייה רק לזמן קצר.
 • מקום שבו החנייה אסורה.
 • אזור חנייה לרכב ציבורי.
3659

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0660. בחר במשפט הנכון והיחיד:

 • מרחק העצירה גדול תמיד ממרחק הבלימה.
 • מרחק התגובה ארוך תמיד ממרחק הבלימה.
 • מרחק הבלימה גדול תמיד ממרחק העצירה.
 • מרחק הבלימה שווה תמיד למרחק התגובה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91