מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

1302. רכב המוביל מטען יסומן בשלט ״זהירות מטען רחב״ כאשר:

 • רוחב המטען פחות מ-2.40 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-1.80 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-2.50 מטרים.
 • רוחב המטען יותר מ-2.10 מטרים.

| «C» |

1303. מתי חייב הנוהג ברכב שמשקלו יותר מ-6,000 ק״ג לעשות הפסקה לחצי שעה?

 • לאחר שנהג חמש שעות רצופות.
 • לאחר שנהג שש שעות רצופות.
 • במהלך נהיגה של ארבע שעות רצופות.
 • לאחר שנהג ארבע שעות וחצי רצופות.

| «C» |

1304. מה אורכו המרבי המותר של רכב מחובר?

 • 15.65 מטרים.
 • 25.00 מטרים.
 • 20.00 מטרים.
 • 18.75מטרים.

| «C» |

1305. מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שלושה סרנים?

 • 12.00 מטרים.
 • 15.30 מטרים.
 • 11.30 מטרים.
 • 11.00 מטרים.

| «C» |

1306. מה אורכו המרבי המותר של רכב משא בעל שני סרנים?

 • 15.30 מטרים.
 • 11.00 מטרים.
 • 12.00 מטרים.
 • 11.30 מטרים.

| «C1» | «C» |

1307. מה פירוש התמרור?

 • מקום חנייה מאושר לרכב ציבורי.
 • אתה מתקרב לתחנה של רכבת מקומית.
 • מרכז העיר או מרכז היישוב או מרכז האזור.
 • זהירות, מקום מאושר למטווח ירי.
31307

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1308. מה משמעותו של ״מטען מורשה״ כשמדובר ברכב מסוג משא?

 • המשקל הכולל המותר של הרכב.
 • המשקל המרבי בק״ג שמותר להעמיס על הרכב.
 • המשקל העצמי של הרכב.
 • משקל הרכב יחד עם משקל המטען.

| «C1» | «C» |

1309. מה החריגה המרבית המותרת באורך המטען מאחור, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מ-15,000 ק״ג?

 • עד מטר אחד מלפנים ועד מטר אחד מאחור בלבד.
 • שליש מאורך משטח ההטענה – ורק כאשר המטען הוא יחידה אחת.
 • שליש מאורך משטח ההטענה מלפנים וגם מאחור - למטען המחולק לשניים.
 • שליש מאורך משטח ההטענה מלפנים וגם מאחור – ורק כשהמטען הוא יחידה אחת.

| «C» |

1310. מהו המשקל הכולל המותר של נתמך בעל שני סרנים או יותר המיועד להובלת מכולה?

 • לא יפחת מ-30,000 ק״ג.
 • לא יפחת מ-29,000 ק״ג.
 • לא יותר מ-28,000 ק״ג.
 • לא יפחת מ-25,000 ק״ג.

| «C» |

1311. מה צריך לעשות נהג שחל שינוי במצב בריאותו?

 • להודיע למשרד הרישוי, אך רק אם מדובר בתאונת דרכים.
 • להודיע מיד למשרד הבריאות.
 • להודיע מיד למשרד הרישוי במכתב רשום.
 • להודיע על כך לרשות הרישוי בתוך 15 יום.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1312. מהו רוחב מטען שכדי להובילו נחוץ היתר של קצין משטרה?

 • רוחב מטען עד 3.20 מטרים.
 • רוחב מטען עד 3.30 מטרים.
 • רוחב מטען העולה על 3.40 מטרים.
 • רוחב מטען עד 3.00 מטרים

| «C» |

1313. מהו הגובה הכללי (מעל לקרקע) של מטען שלהובלתו נחוץ היתר של קצין משטרה?

 • פחות מ-4.20 מטרים.
 • יותר מ-4.80 מטרים.
 • יותר מ-4.00 מטרים.
 • יותר מ-3.80 מטרים.

| «C» |

1314. מהו הגובה המרבי של מטען שהוא יחידה אחת, שמותר להוביל ברכב מסחרי שמשקלו הכולל יותר מ-15,000 ק"ג (ללא היתר מקצין משטרה)?

 • 4.20 מטרים.
 • 3.50 מטרים.
 • 3.80 מטרים.
 • 4.80 מטרים.

| «C» |

1315. מהו הגובה המרבי של מטען שמותר להובילו ברכב מסחרי שמשקלו הכולל מ-8,000 ק״ג ועד 15,000 ק״ג?

 • 4.00 מטרים.
 • 3.50 מטרים.
 • 3.80 מטרים.
 • 3.00 מטרים.

| «C1» | «C» |

1316. מתי עליך להפעיל פנס מהבהב צהוב מעל תא הנהג?

 • כשאתה נוהג ברכב המוביל מטען הגדול מרוחב הרכב.
 • כשאורך המטען או אורך הרכב עולה על 20.00 מטרים.
 • כשאתה נוהג ברכב שמשקלו המורשה יותר מ-15,000 ק״ג.
 • כשאתה נוהג ברכב מחובר.

| «C» |

1317. לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב לאוטובוס:

 • בתום 15 שנים משנת ייצורו.
 • בתום שמונה שנים משנת ייצורו.
 • בתום 20 שנים משנת ייצורו.
 • בתום עשר שנים משנת ייצורו.

| «D» |

1318. אתה נוהג בכביש חד-סטרי בנתיב השמאלי. הנהג בנתיב הימני שלפניך האט בגלל הולך רגל שהחל לחצות מימין לשמאל. אתה קרוב למעבר החצייה, ולכן:

 • המשך לנסוע כרגיל: על הולך הרגל לוודא שלא יסתכן ולא יפריע לך.
 • האט ואפשר להולך הרגל להשלים את חצייתו.
 • צפור והזהר את הולך הרגל ועבור בזריזות לפניו.
 • תאיץ ותעבור מהר את מעבר החצייה לפני בוא הולך הרגל.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1319. מהו מספר ימי המנוחה בשנה המגיעים לנוהג ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג?

 • 31 יום לפחות.
 • 52 יום לפחות.
 • בהתאם להסכם העבודה הקיבוצי.
 • יומיים בחודש לפחות.

| «C1» | «C» |

1320. איזה נהג חייב לנוח לפחות שבע שעות רצופות לפני תחילת יום עבודתו?

 • הנוהג ברכב ציבורי וברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג והמסיע או המורשה להסיע 11 נוסעים ויותר.
 • כל בעל רישיון נהיגה מדרגה B.
 • כל בעל רישיון נהיגה מדרגה 1.
 • נהגים המובילים חומר מסוכן.

| «C1» | «C» |

1321. מה משמעות התמרור?

 • פנס כתום מהבהב – מתריע על התקרבות למפגש מסילת ברזל.
 • פנס כתום יציב (לא מהבהב) – מתריע על התקרבות להתמזגות דרכים.
 • פנס כתום יציב (לא מהבהב) – כאשר הרמזור יצא מכלל פעולה.
 • פנס כתום מהבהב באתר עבודות בכביש.
31321

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91