מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0521. מה המהירות המרבית המותרת לרכב נוסעים פרטי באזור שבו הוצב התמרור (כשאין תמרור המציין אחרת)?

 • אין הגבלת מהירות.
 • 60 קמ״ש.
 • 50קמ"ש.
 • 30 קמ״ש.
3519

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0522. תוקפו של תמרור 424 הוא עד:

 • 425
 • 432
 • 220
 • 301
3522

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0523. איזה תמרור מתיר פניית פרסה בלבד?

 • 212
 • 303
 • 210
 • 209
3523

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0524. תוקפו של התמרור עד:

 • לתמרור המתיר נסיעה במהירות מוגבלת.
 • לצומת המרומזר הקרוב בלבד.
 • לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
 • לתמרור המציין דרך שאינה עירונית.
3524

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0525. מה פירוש התמרור?

 • עצירה וחנייה של רכב בדרך אסורות בצד שבו הוצב התמרור.
 • העצירה מותרת, אבל החנייה אסורה.
 • העצירה והחנייה מותרות, פרט לשבתות ולחגים.
 • אסורה עצירת רכב בשני צדי הדרך.
3015

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0526. תוקפו של התמרור:

 • עד לתמרור מהירות מיוחדת.
 • עד לצומת המרומזר הקרוב.
 • עד לתמרור המציין תחנת אוטובוס.
 • עד לצומת הקרוב או עד לתמרור המורה על ביטולו או עד לתמרור "חנייה לכלי רכב".
3015

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0527. מה פירוש התמרור?

 • מכאן ואילך אסור לחנות.
 • קצה אזור דרכים עירוניות.
 • מכאן ואילך החנייה מותרת.
 • קצה איסור עקיפה.
3527

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0528. מה פירוש התמרור?

 • הכניסה אסורה לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
 • הכניסה מותרת רק לרכב דו-גלגלי המשמש ללימוד נהיגה.
 • הכניסה מותרת לרכב המשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
 • הכניסה אסורה לנהגים חדשים.
3528

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0529. תוקפו של התמרור עד:

 • לצומת הקרוב או עד לתמרור כניסה לאזור דרכים עירוניות.
 • לתמרור יציאה מדרך עירונית.
 • לתמרור המבטל אותו.
 • לצומת המרומזר הקרוב.
3528

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0530. מה מציין התמרור?

 • קצה התחום שבו אסור לרכב לשמש באותה שעה ללימוד נהיגה.
 • קצה תחום של חנייה ועצירה לרכב.
 • קצה תחום אזור דרכים עירוניות.
 • קצה התחום של דרך מהירה.
3530

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0531. מה פירוש התמרור?

 • הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב, למעט לרכבת קלה ולאוטובוס חשמלי.
 • נתיב בכביש שבו אסורה הנסיעה לתחבורה ציבורית.
 • נתיב לרכבת קלה, לאוטובוס, למונית ולרכב שבו נמצאים בני-אדם כמספר שצוין בתמרור או יותר.
 • הנסיעה בכביש או בנתיב מותרת לכל רכב הנע על ארבעה גלגלים.
3531

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0532. תוקפו של התמרור עד:

 • לתחילת דרך מהירה המסומנת בתמרור.
 • לצומת המרומזר הקרוב או עד לקצה המסילה.
 • לתחנת האוטובוס הקרובה.
 • לצומת הקרוב או עד לקצה המסילה.
3531

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0533. מה פירוש התמרור?

 • עצור ותן זכות קדימה לרכב המתקרב מולך.
 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • סכנה כללית.
 • תן זכות קדימה לכל רכב המתקרב אל הצומת.
3443

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0534. כיצד יש לנהוג כשמוצב התמרור?

 • סע! לך זכות קדימה בצומת שלפניך.
 • יש לעצור ולהמשיך בנסיעה: לך יש זכות קדימה בצומת.
 • יש לעצור עצירה מוחלטת ולהסתכל ימינה ושמאלה ולבחון את התנועה המגיעה.
 • יש לאפשר לרכב בדרך החוצה להמשיך בתנועתו ללא שינוי במהירותו ובמסלול נסיעתו.
3443

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0535. היכן צריך לעצור כאשר מוצב לפניך התמרור?

 • אם סומן קו עצירה, עצור מיד אחרי הקו.
 • במרכז הצומת, במקום ששם שדה הראייה הטוב ביותר.
 • אם סומן קו עצירה, עצור לפני הקו וסמוך לו. אם אין קו עצירה, עצור במקום שבו תוכל לראות את התנועה.
 • עצור לפני הצומת, בכל מקום שתחפוץ.
3184

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0536. כאשר תמרור "עצור" הוצב רק בצד שמאל של הכביש, פירושו:

 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה מימין.
 • שהוא חל רק על מי שפונה שמאלה או פונה פניית פרסה לשמאל.
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה המתקרבת ממול.
 • עצור ותן זכות קדימה רק לתנועה הבאה משמאל.
3184

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0537. מה פירוש התמרור?

 • עצור! (תמרור נייד), כל עוד התמרור מוצב לפניך.
 • עצור לרגע והמשך בדרכך.
 • עצור ותן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך.
 • תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה שלפניך – בעת ביצוע עבודות בדרך.
3537

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0538. מה משמעות התמרור?

 • התקדם בזהירות (תמרור נייד).
 • עצור והמתן להוראות המכוון.
 • סע נסיעה רצופה. העצירה אסורה.
 • סע במהירות.
3538

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0539. מה פירוש התמרור?

 • סע ימינה. פנה אחרי התמרור.
 • פנייה שמאלה ואחר כך ימינה.
 • סע ימינה. פנה לפני התמרור.
 • דרך מפותלת.
3539

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0540. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • סע ימינה. פנה לפני התמרור.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב נוסעים פרטי בלבד.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור.
 • סע שמאלה. פנה אחרי התמרור. חץ בצבע צהוב מורה על כיוון הנסיעה לרכב אטי בלבד.
3540

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91