מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

1662. מי שקיבל לראשונה רישיון נהיגה לדרגה A1 או A2 ומלאו לו 18 שנים אסור לו להרכיב נוסעים, אלא אם כן הוא:

 • סיים בהצלחה השתלמות בנהיגה נכונה.
 • בעל רישיון נהיגה, כאמור, במשך שנה לפחות.
 • בעל רישיון נהיגה, כאמור, כבר שישה חודשים לפחות.
 • בעל רישיון נהיגה, כאמור, כבר חודשיים לפחות.

| «A» |

1663. כיצד נעבור מכשול בדרך ברכיבה על אופנוע?

 • אין לבלום, נמשיך בנסיעה רגילה.
 • נאט לפני המכשול.
 • נבלום על ידי שילוב הילוך סרק (ניוטרל) עד לאחר שנעבור את המכשול.
 • נאיץ ונעבור את המכשול במהירות.

| «A» |

1664. לא ינהג אדם בטרקטור שצמוד אליו גרור שמשקלו הכולל יותר מ-4,000 ק"ג:

 • אלא רק אם סיים בהצלחה השתלמות בנהיגה נכונה.
 • אלא רק לאחר שעברו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • אלא רק לאחר שעברו שישה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • אלא רק לאחר שנה מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.

| «1» |

1665. נוהג בטרקטור לא יסיע נוסע נוסף על הטרקטור, אלא לאחר:

 • שעמד בהצלחה במבחן עיוני בשיטת הניקוד בתעבורה.
 • שעברה שנה מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • שעברו שלושה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.
 • שעברו שישה חודשים מיום שניתן לו רישיון הנהיגה בטרקטור.

| «1» |

1666. מהי הבדיקה החשובה שעל רוכב האופנוע לעשות לפני כניסה לצומת?

 • שאין בצומת תנועה העלולה לסכן אותו.
 • חישוב הזמן שנדרש לו לחציית הצומת במהירות שבה נכנס אל הצומת.
 • בצומת מרומזר אין צורך לבצע בדיקה כלשהי.
 • שאין רכב הנוסע במקביל אליו באותה מהירות.

| «A» |

1667. רישיון נהיגה דרגה A2 מאפשר לנהוג:

 • באופנוע שהספק מנועו מעל KW 39 (52 כ”ס).
 • באופנוע – ללא הגבלה של הספק המנוע.
 • באופנוע שהספק מנועו עד KW 11 (14.6 כ"ס).
 • באופנוע שהספק מנועו מעל KW 25 (33 כ"ס).

| «A» |

1668. מהי המהירות המרבית המותרת לאופנוע בדרגה A (אם לא הוצב תמרור המורה אחרת)?

 • 50 קמ"ש בדרך עירונית ו-80 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
 • 80 קמ"ש בדרך עירונית ו-100 קמ"ש בדרך מהירה.
 • 40 קמ"ש בדרך עירונית ו-70 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.
 • 40 קמ"ש בדרך עירונית ו-90 קמ"ש בדרך שאינה עירונית.

| «A» |

1669. כיצד מכוונים את מראות האופנוע?

 • אך ורק במכון רישוי ובעזרת מכשור מיוחד.
 • בנסיעה אטית ובפניות ימינה ושמאלה.
 • במצב עמידה, כשהאופנוע והכידון ב- 90 מעלות זה לזה.
 • במדידת הזווית של המראה ומיקומה במרחב.

| «A» |

1670. כיצד ניתן לדעת כי רפידות הבלם שחוקות ויש להחליפן?

 • לפי קצב התקררות הבלמים בבלימות חזקות.
 • רק לאחר בדיקה במכון רישוי ניתן לדעת את מידת שחיקתן של הרפידות.
 • לא ניתן לדעת, אלא רק כשהרפידות יישחקו לחלוטין – אז חובה להחליפן.
 • יש סימן על גבי רפידות הבלימה עם שחיקתן, שאפשר להבחין בו.

| «A» |

1671. לאיזה נתמך בתמונה יש שלושה סרנים?

 • 17
 • 15
 • 16
 • 14
31671

| «C» |

1672. איזה סוג רכב נראה בתמונה ומה אורכו המרבי המותר בחוק?

 • רכב מורכב בעל תא נהג מאחורי המנוע; אורך כולל מרבי מותר – 17.60 מטרים.
 • רכב מורכב בעל תא נהג לפני המנוע; אורך כולל מרבי מותר – 16.50 מטרים.
 • רכב מחובר בעל תא נהג מאחור המנוע; אורך כולל מרבי מותר – 16.50 מטרים.
 • רכב מחובר בעל תא נהג מאחורי המנוע; אורך כולל מרבי מותר – 17.60 מטרים.
31672

| «C» |

1673. על מה יש להקפיד ברכישת צמיג משומש תקין לרכב?

 • רק שמידת לחץ האוויר של הצמיג החדש זהה למידת לחץ האוויר של הצמיג הישן.
 • על בדיקת תאריך הייצור של הצמיג, כדי לוודא שהצמיג אינו ישן מדי (גילו יותר משנתיים).
 • רק שגודל הצמיג החדש זהה לגודלו של הצמיג הישן.
 • רק שצורת הסוליה של הצמיג (פני הצמיג) החדש זהה לצורת הסוליה של הצמיג הישן.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1674. "נוהג חדש" הורשע בבית המשפט באשמת נהיגה במהירות מופרזת. לכן:

 • רשות הרישוי תחדש את רישיונו כמו לכל נהג, בתנאי שלא הורשע ביותר מעבירה אחת כ"נוהג חדש".
 • רשות הרישוי רשאית לזמנו למבחני נהיגה, ואם יעמוד בהם, ייחשב שוב לנוהג חדש למשך שנתיים.
 • רשות הרישוי חייבת לחדש את רישיונו כנהג רגיל, ללא הגבלת "נוהג חדש".
 • רשות הרישוי תחדש את רישיונו כמו לכל נהג. הרשות אינה רשאית להתנות תנאים כלשהם לצורך חידוש רישיון הנהיגה.

| «C1» | «В» |

1675. כאשר נורית הבקרה של לחץ השמן נדלקת בנסיעה, עליך:

 • להמשיך בנסיעה, אם מד החום של המנוע מצביע כי חום המנוע תקין.
 • להמשיך בנסיעה בהילוך נמוך עד למוסך (אבל לא יותר מחצי שעת נסיעה).
 • להמשיך בנסיעה, בתנאי שיש כמות מספקת של שמן באגן השמן של המנוע.
 • לעצור מיד את הרכב ולדומם את המנוע.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

1676. מה תפקיד המאט ברכב?

 • לאזן את פעולת המנוע ולווסת את מהירות הסיבוב של המנוע.
 • לשמש תחליף לבלמי שירות (בלם-רגל) לשם עצירת הרכב בסכנה מידית במצב חירום.
 • לסייע לבלם עזר (חנייה) בחנייה בירידה תלולה.
 • להאט את מהירות הרכב בזמן נסיעה שלא באמצעות מערכת הבלמים, למשל במורד ארוך.

| «C1» | «C» | «D» |

1677. מתי חלה על הנהג חובת איתות?

 • כשהנהג מתכוון לסטות מנתיב נסיעתו.
 • כשהנהג מגיע לעלייה ארוכה.
 • כשהנהג מגיע לירידה תלולה.
 • כשהנהג מתקרב למפגש מסילת ברזל עם מחסום.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1678. מהי חובת ההאטה הנקובה בחוק, החלה על הנהג?

 • האטת מהירות הנסיעה לפני כניסה לדרך מהירה.
 • האטת הרכב – ואף עצירה – בכל מקרה שצפויה סכנה.
 • האטת הנסיעה כשהרכב מלא עד אפס מקום בנוסעים.
 • האטה למהירות סבירה לפני התחלת ירידה ארוכה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1679. כיצד תשמור על יציבות הרכב כאשר אתה מגיע לעיקול בכביש?

 • עליך להגביר את המהירות לפני הכניסה לעיקול.
 • עליך לשלב להילוך סרק.
 • עליך לשלב להילוך גבוה.
 • עליך להאט לפני הכניסה לעיקול, ולהאיץ קלות ביציאתך ממנו.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

1680. אם בזמן נסיעה בלילה התקלקל אור החזית הנמוך באופנוע:

 • מותר להמשיך בנסיעה ללא אורות נמוכים – לא יותר משבוע ימים.
 • החוק אוסר להמשיך בנסיעה.
 • מותר להמשיך בנסיעה, אבל רק בעקבות רכב שאורותיו תקינים.
 • מותר להמשיך בנסיעה במהירות אטית (חצי מהמהירות המרבית המותרת).

| «A» |

1681. "נוהג חדש" שטרם מלאו לו 21 שנים לא יסיע ברכב נוסעים פרטי:

 • יותר מנוסע אחד מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
 • יותר מארבעה נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.
 • יותר מארבעה נוסעים, בתנאי שכולם בעלי רישיונות נהיגה ברכב פרטי.
 • יותר משני נוסעים מלבדו, אלא אם כן יושב לצדו מלווה.

| «C1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91