מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0201. האם מותר להחנות רכב על המדרכה?

 • אסור, למעט במקומות שהוסדרו וסומנו בתמרור.
 • אסור לחלוטין.
 • מותר על מדרכה שרוחבה שלושה מטרים או יותר.
 • מותר על מדרכה הבנויה מאבנים משתלבות.

| «C1» | «A» | «В» |

0202. האם מותר להחנות רכב בתוך תחום צומת?

 • מותר, בצומת בעל שני נתיבים או יותר.
 • מותר לחמש דקות לכל יותר.
 • אסור, אלא אם כן הותרה חנייה על פי תמרור.
 • מותר להחנות רכב דו-גלגלי בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0203. האם מותר להעמיד רכב בתחום 12 מטרים מצומת?

 • אסור, אלא אם כן התירה זאת רשות התמרור בתמרור או בסימון מתאים.
 • מותר, אם לא סומן אחרת.
 • מותר, בתנאי שהרכב יעמוד נגד כיוון הנסיעה.
 • מותר, בכביש בעל שני נתיבים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0204. באיזה תחום מברז כיבוי אש (הידרנט) אסור להעמיד רכב?

 • בתחום של שישה מטרים.
 • בתחום של 12 מטרים.
 • בתחום של 20 מטרים.
 • בתחום של שני מטרים.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0205. באיזה תחום ממעבר חצייה להולכי רגל אסור להעמיד רכב?

 • בתחום של 20 מטרים לפני מעבר החצייה ו-20 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים אחריו.
 • על מעבר החצייה ובתחום של 12 מטרים לפניו.
 • בתחום של 12 מטרים לפני מעבר החצייה ו-12 מטרים אחריו.
3205

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0206. האם מותר להעמיד רכב אחרי מעבר חצייה להולכי רגל?

 • מותר – בלילה בלבד.
 • מותר.
 • אסור בתחום 12 מטרים אחרי המעבר.
 • אסור.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0207. היכן אסור להעמיד או להחנות רכב על פי הנראה בתמונה?

 • בתחום 12 מטרים לפני קו העצירה.
 • בתחום 15 מטרים אחרי קו העצירה.
 • בתחום 20 מטרים לפני קו העצירה.
 • בתחום 20 מטרים אחרי קו העצירה.
3207

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0208. באיזה תחום לפני מפגש מסילת ברזל ואחריה מותר להעמיד או להחנות רכב?

 • מותר – לפחות שישה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות ארבעה מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 20 מטרים מן המפגש.
 • מותר – לפחות 12 מטרים מן המפגש.
3208

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0209. האם מותר לעצור רכב בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף שיש בו נתיב אחד בלבד לכל כיוון נסיעה?

 • אסור לחלוטין.
 • מותר, רק "בזמן תאורה".
 • מותר, כשרוחב הנתיב גדול משניים וחצי מטרים.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0210. האם מותר להעמיד רכב לצד רכב אחר החונה בצד הדרך?

 • מותר, כשהנתיב רחב משניים וחצי מטרים.
 • מותר, רק ב"זמן תאורה".
 • אסור לחלוטין.
 • מותר, בדרך עירונית בלבד.
3210

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0211. מתי מותר להעמיד רכב על גשר או בתוך מנהרה?

 • אסור לחלוטין.
 • מותר ביום בלבד.
 • מותר, ב"זמן תאורה" בלבד.
 • מותר, כשהכביש בעל שני נתיבים או יותר.
3211

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0212. באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?

 • בתחום של 12 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 12 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
 • בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 20 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
 • בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת האוטובוס בלבד.
 • בתחום של 20 מטרים אחרי תמרור תחנת האוטובוס בלבד.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0213. האם מותר להעמיד רכב מול תחנת אוטובוס?

 • מותר, בתנאי שרוחב הכביש הוא 12 מטרים או יותר.
 • מותר, רק באור יום ולצורך העלאת נוסעים.
 • אסור בהחלט.
 • מותר, בתנאי שרוחב הכביש 20 מטרים לפחות.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0214. האם מותר להעמיד רכב בצד מעקה בטיחות להולכי רגל?

 • מותר, בדרך עירונית.
 • מותר, בתחום בית ספר יסודי בלבד.
 • אסור, אלא אם כן מוצב תמרור המורה אחרת.
 • מותר, בתחום בית ספר תיכון בלבד.
3214

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0215. האם מותר להעמיד רכב שאינו מונית במקום שבו מוצב התמרור?

 • אסור בכל תנאי.
 • מותר, אם מוניות אינן חונות במקום.
 • מותר, רק לצורך העלאת נוסעים.
 • אסור, פרט לעצירה לשם הורדת נוסעים.
3215

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0216. האם מותר להעמיד כל רכב במקום שבו מוצב התמרור?

 • אסור, פרט לרכב נכה בעל תוית כמצויין בתמרור.
 • מותר, רק בשעות היום.
 • מותר, כאשר יש מקומות חנייה פנויים רבים.
 • מותר לכל רכב בעל תו חנייה רגיל לחנות כאשר המקום פנוי.
3216

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0217. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?

 • להבטיח שהרכב לא יזוז ממקומו ולא ינוע.
 • להציב משולש אזהרה.
 • להפעיל את כל מחווני הכיוון.
 • להציב שלט "מיד אשוב".

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0218. אילו פעולות צריך לנקוט נהג לאחר שהחנה את רכבו?

 • להוציא את המפתח ממתג ההצתה, להציב משולש אזהרה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להפסיק את פעולת המנוע, להציב משולש אזהרה ולנעול את דלתות הרכב.
 • להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את המפתח ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם העזר (חנייה).
 • להציג את תו החנייה בשמשה הקדמית בצד שמאל במקום בולט לעיני הפקח העירוני.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0219. כיצד תעמיד רכב במורד הדרך?

 • תפעיל את אורות החנייה, תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי.
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה), תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך אחורי (פרט לרכב אוטומטי).
 • תפנה את הגלגלים הקדמיים לשפת הכביש ותשלב להילוך קדמי (באוטומט-P).
 • תפעיל את בלם העזר (חנייה) ותפנה את הגלגלים הקדמיים למרכז הכביש.

| «C1» | «C» | «D» | «1» | «В» |

0220. על פי שיטת הניקוד:

 • רשות הרישוי רשאית לחייב נהג שצבר נקודות לחובתו לעבור מבחנים והיא רשאית גם לפסול את רישיונו.
 • רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה.
 • רשות הרישוי אינה מוסמכת לפסול רישיון נהיגה.
 • רק בית המשפט לתעבורה רשאי לפסול רישיון נהיגה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91