מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0461. מה פירוש התמרור?

 • תמרור מתן זכות קדימה בהמשך הדרך.
 • מתן זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך.
 • מעגל תנועה לפניך – 150 מטרים לפני המעגל.
 • תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.
3461

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0462. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

 • 302
 • 301
 • 303
 • 307
3462

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0463. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • התכונן לעצור את רכבך בעוד כ-300 מטרים.
 • התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. העצירה שם היא חובה.
 • עצור לפני התמרור.
 • תן זכות קדימה לרכב הנמצא במעגל התנועה.
3461

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0464. מה פירוש התמרור?

 • כביש ללא מוצא.
 • ירידה תלולה.
 • עלייה תלולה.
 • עלייה מסוכנת.
3464

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0465. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?

 • להאט ולשלב הילוך נמוך. להימנע משימוש ממושך בבלמים.
 • להגביר מהירות ולשלב הילוך גבוה.
 • להשתמש בבלמים בלבד.
 • להגביר מהירות בעלייה על ידי שילוב הילוך גבוה.
3464

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0466. מה פירוש התמרור?

 • סכנת החלקה.
 • עקומה שמאלה ואחר כך ימינה.
 • הקפד לנסוע במרכז הכביש.
 • כביש משובש.
3466

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0467. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • נהג מהר בנתיב הימני.
 • שלב להילוך גבוה.
 • האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
 • נהג בנתיב הימני ועקוף במהירות.
3466

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0468. מה פירוש התמרור?

 • זהירות! ילדים בקרבת מקום.
 • זהירות! שביל להולכי רגל.
 • מעבר חצייה לילדים בלבד.
 • מעבר חצייה להולכי רגל לפניך.
3468

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0469. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • עצור תמיד ואפשר לילדים ולקשישים להגיע למעבר החצייה ולחצות בבטחה.
 • האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש במעבר החצייה שלפניך.
 • עצור ואפשר לילדים החוצים להשלים את חצייתם במעבר.
 • המשך בנסיעה גם אם הולכי רגל חוצים.
3468

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0470. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

 • 226
 • 901
 • 413
 • 306
3470

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0471. מה פירוש התמרור?

 • מקום מעבר חצייה לילדים בלבד.
 • הולכי רגל בקרבת מקום.
 • ילדים בקרבת מקום.
 • שביל להולכי רגל.
3471

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0472. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
 • האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
 • צפור ממושכות לפני התמרור.
 • הגבר את מהירות הנסיעה ועבור במהירות את המקום.
3471

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0473. מה פירוש התמרור?

 • עליך לתת זכות קדימה לנהג הבא ממול.
 • תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
 • זכות הקדימה היא שלך על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
 • כניסה לתחום דרך עירונית או דרכים עירוניות.
3473

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0474. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • הגבר את מהירות נסיעתך, בקטע דרך צר.
 • הישאר בנתיב הימני, כי העקיפה האסורה.
 • היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה הבאה מהכיוון הנגדי.
 • נהג כרגיל. הנוהגים ממול חייבים לתת לך זכות קדימה.
3473

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0475. מה פירוש התמרור?

 • היזהר! ירידה מסוכנת.
 • תן זכות קדימה לכל רכב בדרך.
 • שים לב, מצלמת מהירות לפניך.
 • מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.
3475

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0476. כיצד תנהג על פי התמרור?

 • תן זכות קדימה לכלי רכב ולהולכי רגל.
 • עבור במהירות את קטע הדרך.
 • האט וגלה זהירות רבה. היכון לאפשרות של צורך בבלימת פתע.
 • האט ושלב להילוך סרק (ניוטרל).
3475

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0477. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:

 • תמרור מודיעין.
 • תמרור הכוונה.
 • תמרור הוריה או איסור.
 • תמרור אזהרה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0478. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?

 • בעל הרכב הרשום והנהג.
 • חברת הביטוח.
 • יצרן הרכב או יבואן הרכב.
 • משרד הרישוי.
3478

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0479. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

 • לצפור לאות אזהרה כדי להזהיר את הנהג העוקף.
 • לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך.
 • לעצור עצירה מידית ומוחלטת בנתיב הימני.
 • להגביר את מהירותך כדי לצאת מאזור הסכנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0480. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

 • להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
 • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות.
 • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם אזהרה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91