מאגר השאלות בנושא: כל השאלות

כל השאלות חוקי התנועה תמרורים בטיחות הכרת הרכב

חיפוש במאגר השאלות - לחץ כאן

0461. מה פירוש התמרור?

  • תמרור מתן זכות קדימה בהמשך הדרך.
  • מתן זכות קדימה במעגל התנועה שלפניך.
  • מעגל תנועה לפניך – 150 מטרים לפני המעגל.
  • תמרור ״עצור״ בהמשך הדרך.
3461

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0462. איזה תמרור יוצב בצומת אחרי שעברת את תמרור 139 שבתמונה?

  • 302
  • 301
  • 303
  • 307
3462

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0463. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • התכונן לעצור את רכבך בעוד כ-300 מטרים.
  • התכונן לעצור את רכבך בהמשך הדרך. העצירה שם היא חובה.
  • עצור לפני התמרור.
  • תן זכות קדימה לרכב הנמצא במעגל התנועה.
3461

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0464. מה פירוש התמרור?

  • כביש ללא מוצא.
  • ירידה תלולה.
  • עלייה תלולה.
  • עלייה מסוכנת.
3464

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0465. כיצד יש לנהוג על פי התמרור?

  • להאט ולשלב הילוך נמוך. להימנע משימוש ממושך בבלמים.
  • להגביר מהירות ולשלב הילוך גבוה.
  • להשתמש בבלמים בלבד.
  • להגביר מהירות בעלייה על ידי שילוב הילוך גבוה.
3464

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0466. מה פירוש התמרור?

  • סכנת החלקה.
  • עקומה שמאלה ואחר כך ימינה.
  • הקפד לנסוע במרכז הכביש.
  • כביש משובש.
3466

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0467. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • נהג מהר בנתיב הימני.
  • שלב להילוך גבוה.
  • האט בעדינות והימנע מבלימת פתע ומפנייה חדה.
  • נהג בנתיב הימני ועקוף במהירות.
3466

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0468. מה פירוש התמרור?

  • זהירות! ילדים בקרבת מקום.
  • זהירות! שביל להולכי רגל.
  • מעבר חצייה לילדים בלבד.
  • מעבר חצייה להולכי רגל לפניך.
3468

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0469. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • עצור תמיד ואפשר לילדים ולקשישים להגיע למעבר החצייה ולחצות בבטחה.
  • האט והיזהר מהולכי הרגל החוצים את הכביש במעבר החצייה שלפניך.
  • עצור ואפשר לילדים החוצים להשלים את חצייתם במעבר.
  • המשך בנסיעה גם אם הולכי רגל חוצים.
3468

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0470. איזה תמרור יבוא אחרי הופעת התמרור 135 שבתמונה?

  • 226
  • 901
  • 413
  • 306
3470

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0471. מה פירוש התמרור?

  • מקום מעבר חצייה לילדים בלבד.
  • הולכי רגל בקרבת מקום.
  • ילדים בקרבת מקום.
  • שביל להולכי רגל.
3471

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0472. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • תן זכות קדימה לתנועה מהכיוון הנגדי.
  • האט והיה נכון לבלימה או לסטיה בגלל הולכי רגל הנמצאים בסביבה.
  • צפור ממושכות לפני התמרור.
  • הגבר את מהירות הנסיעה ועבור במהירות את המקום.
3471

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0473. מה פירוש התמרור?

  • עליך לתת זכות קדימה לנהג הבא ממול.
  • תנועה דו-סטרית בכביש שלפניך.
  • זכות הקדימה היא שלך על פני התנועה מהכיוון הנגדי.
  • כניסה לתחום דרך עירונית או דרכים עירוניות.
3473

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0474. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • הגבר את מהירות נסיעתך, בקטע דרך צר.
  • הישאר בנתיב הימני, כי העקיפה האסורה.
  • היצמד לימין הכביש ושים לב לתנועה הבאה מהכיוון הנגדי.
  • נהג כרגיל. הנוהגים ממול חייבים לתת לך זכות קדימה.
3473

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0475. מה פירוש התמרור?

  • היזהר! ירידה מסוכנת.
  • תן זכות קדימה לכל רכב בדרך.
  • שים לב, מצלמת מהירות לפניך.
  • מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.
3475

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0476. כיצד תנהג על פי התמרור?

  • תן זכות קדימה לכלי רכב ולהולכי רגל.
  • עבור במהירות את קטע הדרך.
  • האט וגלה זהירות רבה. היכון לאפשרות של צורך בבלימת פתע.
  • האט ושלב להילוך סרק (ניוטרל).
3475

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0477. תמרור שצורתו עיגול בדרך כלל הוא:

  • תמרור מודיעין.
  • תמרור הכוונה.
  • תמרור הוריה או איסור.
  • תמרור אזהרה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0478. מי אחראי בכל עת לתקינות הרכב?

  • בעל הרכב הרשום והנהג.
  • חברת הביטוח.
  • יצרן הרכב או יבואן הרכב.
  • משרד הרישוי.
3478

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0479. כשרכב עוקף אותך ולפתע בא רכב מולך, אתה חייב:

  • לצפור לאות אזהרה כדי להזהיר את הנהג העוקף.
  • לסטות ככל האפשר לימין ולא להגביר את מהירותך.
  • לעצור עצירה מידית ומוחלטת בנתיב הימני.
  • להגביר את מהירותך כדי לצאת מאזור הסכנה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

0480. כשנוסעים בקרבת קבוצת ילדים, על הנוהג ברכב:

  • להאט את מהירות נסיעתו, להיות מוכן לעצירה, ולפי הצורך – אף לעצור.
  • לעצור עצירה מוחלטת כל עוד הילדים בקרבת הכביש.
  • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שהמדרכות רחבות.
  • להמשיך במהירות הרגילה בתנאי שמפעילים צופר לשם אזהרה.

| «C1» | «C» | «D» | «A» | «1» | «В» |

את ההסבר ניתן לקבל עבור כל השאלות בדיסק של הלומדה

את הדיסק של הלומדה ניתן להשיג חינם אצל מורי הנהיגה באיזור שלך

לחץ כאן כדי לקבל דיסק חינם

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91